HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về thời gian chưa sử dụng của lao động tại các vùng

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về thời gian chưa sử dụng của lao động tại các vùng

Cho bảng số liệu về thời gian chưa sử dụng của lao động tại vùng nông thôn trong 12 tháng ở nước ta phân theo các vùng lớn sau đây. (Theo Kết quả điều tra của Lao động- và việc làm vào 1/7 năm 1998) Đơn vị % so với tổng số lao động.

Vùng
Tỉ lệ thiếu việc làm
Vùng
Tỉ lệ thiếu việc làm
Cả nước
28,19
Nam Trung Bộ
29,77
Tây Bắc
14,98
Tây Nguyên
18,12
Đông Bắc
22,71
Đông Nam Bộ
18,22
ĐB Sông Hồng
37,78
ĐB sông Cửu Long
27,05
Bắc Trung Bộ
33,61Hướng dẫn giải:
1-Lựa chọn cách vẽ biểu đồ.
Có thể vẽ nhiều dạng biểu đồ: Cột, thanh ngang loại sử dụng số liệu tương đối. Nên sắp xếp các vùng theo thứ tự từ trên xuống.
2-Nhận xét.
a) Nước ta có tỉ lệ thiếu việc làm cao.
Có 28,19% tổng số lao động khu vực nông thôn thiếu việc làm.
Tất cả các vùng đều có tỉ lệ thiếu việc làm rất cao. Lý do.... (HS tự trả lời)
b)Vùng rất cao:
ĐBSH, BTB có tỉ lệ trên 30%, ĐBSH với tỉ lệ 37,78% gấp 1,3 lấn so với tỉ lệ chung.
Các vùng này có tỉ lệ thiếu việc làm cao là do... (HS tự trả lời)
c)Vùng có tỉ lệ trung bình:
Đông Bắc, ĐBSCL, NTB.
Lí do cho từng vùng
d)Vùng có tỉ lệ thấp hơn:
 ĐNB, Tây Nguyên, Tây Bắc.
Thấp nhất là Tây Bắc với tỉ lệ 14,98%; thấp hơn 2 lần so với ĐBSH. Lí do... (HS tự trả lời)

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang