HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét tình hình việc làm nước ta.

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét tình hình việc làm nước ta.

Cho bảng số liệu về lực lượng lao động, số người cần giải quyết việc làm ở hai khu vực thành thị và nông thôn nước ta năm 1998, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét tình hình việc làm nước ta. (Số liệu của Bộ LĐ-TBXH năm 1998).
Đơn vị tính : Nghìn người

Cả nước
Nông thôn
Thành thj
Lực lượng lao động
37407,2
29757,6
7649,6
Số người thiếu việc làm
9418,4
8219,5
1198,9
Số người thất nghiệp
856,3
511,3
345,0
Nguồn Theo Nguyễn Viết Thịnh Trang 91
Hướng dẫn giải:
1-Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ
Tổng số lao động = số người thiếu việc làm + số người thất nghiệp + số người có việc làm thường xuyên. Kết quả như sau:
Kết cấu sử dụng lao động nước ta năm 2001( Đơn vị Nghìn Người.)

C nước
Nông thôn
Thành thị
Lực lượng lao động
37407,2
29757,6
7649,6
Số người thiếu việc làm
9418,4
8219,5
1198,9
Số người thất nghiệp
856,3
511,3
345
Có VLTX
27132,5
21026,8
6105,7
  Tính tỉ lệ cơ cấu sử dụng lao động so với tổng số lao động.(Đơn vị %)
Lực lượng lao động
100
100
100
Số người thiếu việc làm
25,2
27,6
15,7
Số người thất nghiệp
2,3
1,7
4,5
Có VLTX
72,5
70,7
79,8
Vẽ biểu đồ:
Có thể vẽ nhiều kiểu: cột chồng, hình tròn, hình vuông, thanh ngang (cả hai loại sử dụng số liệu nguyên dạng hoặc số liệu đã tính ra tỉ lệ %). Chọn cách vẽ biểu đồ cột chồng dạng sử dụng số liệu tuyệt đối.
Biểu đồ tình trạng việc làm ở nước ta ở các khu vực thành thị, nông thôn năm 2001
2-Nhận xét
a- Vấn đề việc làm ở nước ta rất gay gắt.
Năm 1998 cả nước có 9,4 triệu người thiếu việc làm chiếm 25,2% LTSLĐ và 856 nghìn người thất nghiệp chiếm 2,3% TSLĐ.
Đây là tỉ lệ rất cao so trong tổng số lao động nước ta. Là do... (HS tự trả lời)
b-Thất nghiệp tại các đô thị rất cao.
Có 345 nghìn người thất nghiệp chiếm 4,5%; số người thiếu việc làm chỉ chiếm 15,7% TSLĐ cao hơn so với mức chung cả nước tới 2 lần và khu vực nông thôn tới gần 3 lần; Tỉ lệ thiếu việc làm thấp hơn so với bình quân chung cả nước và KVNT. Có tình trạng trên là do.... (HS tự trả lời)
c-Thiếu việc làm tại khu vực nông thôn
Năm 1998 tỉ lệ thiếu việc làm là 27,6% TSLĐ cao hơn rất nhiều so với KVTT; nhưng tỉ lệ thất nghiệp lại thấp hơn đáng kể so với KVTT. Thiếu việc làm ở nông thôn cao có liên quan tới .... (HS tự trả lời)

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang