HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về tình trạng thất nghiệp theo các vùng

Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về tình trạng thất nghiệp theo các vùng

Cho bảng số liệu về tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị nước ta phân theo các vùng lớn năm 2001 sau đây. (Đơn vị % so với tổng số lao động)

Vùng
Thất nghiệp
Vùng
Thất nghiệp
Cả nước
6,28
Nam Trung Bộ
6,16
Tây Bắc
5,62
Tây Nguyên
5,55
Đông Bắc
6,73
Đông Nam Bộ
5,92
ĐB Sông Hồng
7,07
ĐB sông Cửu Long
6,08
Bắc Trung Bộ
6,72


Hướng dẫn giải:
1. Vẽ biểu đồ.

2. Nhận xét
a-       Tỉ lệ thất nghiệp tại KV thành thị nước ta vào năm 2001 là 6,28%. Lý do... (HS tự trả lời)
b) Các vùng có tỉ lệ thất nghiệp khác nhau:
Vùng có tỉ lệ cao hơn so với mức chung: đô thị tại các vùng phía Bắc, trừ Tây Bắc (ĐBSH, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc); cao nhất thuộc về ĐBSH là 7,07%. Nguyên nhân ... (HS tự trả lời)
Vùng có tỉ lệ thấp hơn so với mức chung: Nam Trung Bộ, ĐNB, ĐBSCL.
Vùng có tỉ lệ thấp dưới 6% có Tây Nguyên, Tây Bắc. Tây Nguyên chỉ 5,55%. Nguyên nhân chính... (HS tự trả lời)

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang