Chiếm tỉ lệ lao động cao nhất hiện nay là:

Chiếm tỉ lệ lao động cao nhất hiện nay là:A. Lao động hoạt động trong khu vực sản xuất vật chất
B. Lao động hoạt động trong ngành dịch vụ
C. Lao động hoạt động trong du lịch
D. Lao động hoạt động trong khu vực không sản xuất vật chất nói chungXem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang