HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ biểu đồ về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979- 1999

Vẽ biểu đồ về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979- 1999

Biểu đồ về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta

Cho bảng số liệu dưới đây về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979- 1999, hãy vẽ biểu đồ thích hợp. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi trong kết cấu dân số nước ta.
Kết cấu theo tuổi của dân số Việt Nam (Đơn vị % trong tổng số dân )
Nhóm tuổi
1979
1989
1999
Dưới 15
42,6
39,0
33,1
Từ 15-60
50,4
53,8
59,3
Trên 60
7,0
7,2
7,6
Cộng
100,0
100,0
100,0
Hướng dẫn giải:
1-Vẽ biểu đồ:
Có thể vẽ dạng cột chồng, hình tròn, vuông (sử dụng số liệu tương đối).
Lựa chọn cách vẽ biểu đồ hình tròn dạng sử dụng số liệu tương đối.
Vẽ 3 đường tròn có bán kính bằng nhau. Hình quạt bên trong thể hiện với 3 nhóm tuổi khác nhau. Có bảng chú dẫn, tên biểu đồ cho từng năm.
Biểu đồ kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979, 1989, 1999
2- Nhận xét:
a-       Nhóm dưới 15 tuổi:
Có tỉ lệ lớn...Số liệu.... Xu thế giảm dần
Lý do: những năm trước đây gia tăng dân số rất cao...
b-      Nhóm từ 15-60:
Chiếm tỉ lệ lớn nhất... có xu hướng tăng dần...
Lý do: tuổi thọ trung bình của dân cư ngày càng cao; gia tăng dân số giảm dần...
c -Nhóm trên 60 tuổi:
Chiếm tỉ trọng thấp.. Có xu thế tăng dần...
Lý do: tuổi thọ của dân cư tăng nhanh, đời sống vật chất của nhân dân ta ngày càng nâng cao, y tế phát triển đã hạn chế các loại bệnh tật...
d-Tỉ lệ phụ thuộc
Tỉ lệ phụ thuộc là số người trong tuổi lao động so với số người ngoài tuổi lao động. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động càng cao thì tỉ lệ phụ thuộc càng giảm. Năm 1979 là 49,6%/50,4% = 98%; năm 1989 là 0,84; năm 1999 là 54%.
Tỉ lệ phụ thuộc giảm là điều kiện thuận lợi cho nâng cao đời sống, lao động đông.
Kết cấu dân số nước ta trong giai đoạn chuyển tiếp sang loại kết cấu dân số già.


Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang