Lực lượng lao động có kỹ thuật tập trung đông nhất ở:

Lực lượng lao động có kỹ thuật tập trung đông nhất ở:

A. ĐBSH và vùng Đông Nam Bộ
B. Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng
C. Đồng bằng duyên hải miền Trung
D. Miền núi và trung du phía BắcXem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang