Nguyên nhân chính làm cho nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa thế giới là do:

Nguyên nhân chính làm cho nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa thế giới là do:

A. Số người đi lao động học tập ở nước ngoài tăng
B. Người nước ngoài vào Việt Nam đông
C. Người nước ngoài vào Việt Nam đông

D. Do sức hấp dẫn của văn hóa nước ngoài

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang