Nguyên nhân làm cho người lao động nước ta có thu nhập thấp là do:

Nguyên nhân làm cho người lao động nước ta có thu nhập thấp là do:

A. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được
B. Năng suất lao động xã hội nói chung còn thấp
C. Phải nhập nguyên liệu với giá cao

D. Sản phẩm phải chịu sự cạnh tranh lớn
Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang