Nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu kém, khó khăn của nền kinh tế nước ta trước đây:

Nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu kém, khó khăn của nền kinh tế nước ta trước đây:

A. Nước ta xây dựng nền kinh tế từ điểm xuất phát thấp
B. Nền kinh tế chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh kéo dài
C. Mô hình kinh tế thời chiến kéo dài quá lâu

D. Cả 3 nguyên nhân

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang