Nơi có tỉ lệ thiếu việc làm cao nhất ở Việt Nam là:

Nơi có tỉ lệ thiếu việc làm cao nhất ở Việt Nam là:

A. Tây Nguyên
B. Đồng Bằng Sông Hậu
C. Đồng Bằng Sông Cửu Long
D. Đồng bằng duyên hải miền TrungXem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang