Nơi thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta là:

Nơi thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta là:

A. Miền núi và trung du phía Bắc
B. Đồng Bằng Sông Hậu
C. Đông Nam Bộ
D. Tây Nguyên
 
Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang