HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ 12 - THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ 12 - THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

0001: Độ ẩm không khí ở nước ta dao động khoảng ( % )
A. 60 – 100 B. 70 – 100 C. 80 – 100 D. 90 – 100
0002: Thời gian gió mùa mùa đông thổi vào nước ta từ tháng
A. 10 – 4 B. 11 – 4 C. 12 – 4 D. 1 – 4
0003: Gió thổi vào nước ta vào mùa đông là
A. gió mùa Đông Bắc B. gió mâu dịch nửa cầu Bắc
C. gió Tây Nam D. câu A + B đúng
0004: Gió thổi vào nước ta mang thời tiết lạnh, khô vào mùa đông và lạnh ẩm vào cuối mùa đông cho miền Bắc là
A. gió Đông Bắc B. gió mậu dịch nửa cầu Bắc
C. gió mậu dịch nửa cầu Nam D. gió Tây Nam từ vịnh Tây Bengan
0005: Nguyên nhân gây mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng ở Bắc Bộ
A. gió mậu dịch nửa cầu Nam B. gió mậu dịch nửa cầu Bắc
C. gió Đông Bắc D. gió Tây Nam từ vịnh Bengan
0006: Đặc diểm nào sau đây không  đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta
A. thổi liên tục suốt mùa đông
B. chỉ hoạt động ở miền Bắc
C. hầu như kết thúc bởi bức chắn dãy Bạch Mã
D. tạo nên mùa đông có 2 – 3 tháng lạnh ở miền Bắc
0007: Bản chất của gió mùa Đông Bắc là
A. khối khí cực lục địa B. khối khí xích đạo ẩm
C. khối khí vịnh Tây Bengan D. khối khí chí tuyến nửa cầu Nam
0008: Nửa sau mùa đông, gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm, vì
A. gió thổi qua lục địa Trung Hoa rộng lớn
B. gió thổi qua biển Nhật Bản và biển Hoàng Hải
C. gió di chuyển về phía đông
D. gió càng di chuyển về phía nam
0009: Gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Tây Bengan xâm nhập trực tiếp vào nước ta, thông thường vào thời gian nào
A. tháng 5 – 7 B. tháng 6 – 7 C. tháng 7 – 9 D. tháng 8 – 10
0010: Điểm nào sau đây không đúng với mạng lưới sông ngòi nước ta
A. nhiều sông B. phần lớn là sông nhỏ
C. ít phụ lưu D. mật độ sông lớn
0011: Chế độ nước sông ngòi theo mùa do
A. độ dốc địa hình lớn, mưa nhiều
B. mưa nhiều trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn
C. trong năm có hai mùa khô và mưa
D. diện tích đồi núi thấp là chủ yếu và mưa nhiều
0012: Đặc điềm nào sau đây không đúng với mạng lưới sông ngòi nước ta
A. mạng lưới sông ngòi dày đặc B. sông ít nước
C. giàu phù sa D. thủy chế theo mùa
0013: Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở miền núi là
A. dòng chảy mạnh B. tổng lượng cát bùn lớn
C. hệ số bào mòn nhỏ D. tạo thành nhiều phụ lưu
0014: Feralit là loại đất chính ở Việt Nam vì nước ta
A. có diện tích đồi núi lớn B. có khí hậu nhiệt đới ẩm
C. chủ yếu là đồi núi thấp D. trong năm có 2 mùa mưa và khô
0015: Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất bazo dễ tan làm mất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt và oxit nhôm. Đó là quá trình hình thành ở vùng có khí hậu
A. nhiệt đới khô B. nhiệt đới ẩm C. ôn đới hải dương D. ôn đới lục địa
0016: Nguyên nhân làm cho đất ở nước ta dễ bị suy thoái là do
A. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi
B. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp
C. mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi
D. địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn và tập trung vào một mùa
0017: Quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng
A. ven biển B. đồng bằng C. vùng núi D. đồi
0018: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là
A. rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh B. rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá
C. rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh D. rừng thưa nhiệt đới khô
0019: Thành phần loài nào sau đây không phải thuộc các họ cây nhiệt đới
A. đỗ quyên B. đậu C. dâu tằm D. dầu
0020: Loài động vật nào sau đây không thuộc loài nhiệt đới
A. chim trĩ B. gà lôi C. gấu D. khỉ
0021: Nền nhiệt ẩm cao tác động đến sản xuất nông nghiệp ở khía cạnh
A. đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi B. tính mùa vụ của sản xuất
C. phòng trừ dịch bệnh D. câu A + B đúng
0022: Các hoạt động của giao thông, vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác chịu ảnh hưởng chủ yếu trực tiếp của
A. sự phân mùa khí hậu B. độ ẩm cao của khí hậu
C. các hiện tượng: dông, lốc, mưa đá,..... D. tính thất thường của chế độ nhiệt ẩm
0023: Hoạt động của gió mùa với tính thất thường trong chế độ nhiệt ẩm đã gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp
A. mùa mưa thừa nước mùa khô thiếu nước B. năm rét sớm, năm rét muộn
C. năm ngập úng, năm hạn hán D. tất cả điều đúng
0024: Đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta không phải biểu hiện ở
A. quá trình feralit trong hình thành đất diễn ra mạnh mẽ
B. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa với thành phần nhiệt đới ẩm chiếm ưu thế
C. quá trình xâm thực – bồi tụ diễn ra với cường độ lớn
D. sông ngòi có nhiều ghềnh thác
0025: Thủy chế theo mùa là hệ quả của chế độ
A. nhiệt ẩm B. mưa mùa C. gió mùa D. câu A + B đúng
0026: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long hằng năm tiến ra biển gần trăm mét là do
A. nằm ở hạ lưu các hệ thống sông lớn
B. sông ngòi có lưu lượng nước lớn
C. tốc độ dòng chảy chậm, thuận lợi cho sự lắng động phù sa
D. xâm thực, bào mòn mạnh mẽ ở miền thượng lưu và bồi tụ nhanh chóng ở vùng hạ lưu
0027: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, chỉ tính những con sông dài 10km trở lên đã có
A. 2360 sông B. 3260 sông C. 2630 sông D. 2036 sông
0028: Sông ngòi nước ta có tổng lượng cát bùn vận chuyển ra biển hằng năm khoảng
A. 150 triệu tấn B. 200 triệu tấn C. 250 triệu tấn D. 300 triệu tấn


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang