HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ 12

TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ 12

1: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Đồng bằng sông Hồng
A. 9                                B. 10                              C. 11                              D. 12
2: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
A. 6                                B. 7                                C. 8                                D. 9
3: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
A. 12                                       B. 13                              C. 14                              D. 15
4: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Tây Nguyên
A. 3                                B. 4                                C. 5                                D. 6
5: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc
A. 6                                B. 7                                C. 8                                D. 9
6: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết biết số thành phố trực thuộc tỉnh của vùng Đông Nam Bộ
A. 1                                B. 2                                C. 3                                D. 4
7: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta là
A. Thanh Hóa                B. Sơn La                       C. Gia Lai                      D. Nghệ An
8: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước ta là
A. Hà Nam                              B. Bắc Ninh                   C. Hưng Yên                  D. Đà Nẵng
9: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có số dân đông nhất là
A. TP Hồ Chí Minh       B. Hà Nội                      C. Thanh Hóa                D. Nghệ An
10: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có số dân ít  nhất là
A.Đak Nông                            B. Kon Tum                            C. Lai Châu                             D. Bắc Kạn
11: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào
A.Đà Nẵng                     B. Khánh Hòa                C. Lai Châu                             D. Quy Nhơn
12: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào
A.Đà Nẵng                     B. Quy Nhơn                 C. Lai Châu                             D. Khánh Hòa
13: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào
A. Thanh Hóa                B. Sơn La                       C.Phú Yên                     D. Nghệ An
14: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào
A.Đà Nẵng                     B. Khánh Hòa                C. Lai Châu                             D. Quy Nhơn
15: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Nha Trang thuộc tỉnh nào
A. Hà Nam                              B. Khánh Hòa                C. Hưng Yên                  D. Đà Nẵng
16: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào

A. Phú Yên                              B. Hưng Yên                  C. Khánh Hòa                D. Đà Nẵng


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi idialy.com
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang