Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người

Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
(Đơn vị kg/ nguời)
Năm
Cả nước
ĐB sồng Hồng
ĐB sông Cửu Long
1986
300,8
244,2
516,5
1988
307,3
287,7
535,3
1989
331,0
315,7
631,2
1996
387,7
361,0
864,3
1999
448,0
414,0
1012,3
Hướng dẫn giải:
1- Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
Lựa chọn dạng biểu đồ dạng biểu đồ đồ thị.
Để thể hiện rõ tốc độ tăng trưởng có hai lựa chọn: để nguyên dạng số liệu, hoặc quy đổi về năm 1986 = 100%. Cách thứ 2 phù hợp hơn.
 Tính tốc độ tăng của bình quân sản lượng lúa theo đầu người của cả nước lấy năm đầu là 100%. Kết quả như sau:
Năm
Cả nước
ĐB sồng Hồng
ĐB sông Cửu Long
1986
100,0
100,0
100,0
1988
102,2
117,8
103,6
1989
110,0
129,3
122,2
1996
128,9
147,8
167,3
1999
148,9
169,5
196,0
 Vẽ biểu đồ:

Vẽ không chính xác - Chỉ để minh hoạ

2- Nhận xét
a-       Trên phạm vi cả nước.
Tốc độ tăng nhanh và ổn định, trong cả thời kỳ 1986-1999 đã tăng lên 1,49 lần. Bình quân sản lượng lúa/ người của nước ta tăng nhanh là do...
Tại hai vùng trọng điểm có bình quân sản lượng lúa theo đầu người khác nhau.
b-      Tại đồng bằng sông Hồng
Bình quân sản lượng lúa theo đầu người luôn thấp hơn so với cả nước. Trong thời gian 1986- 1999 bình quân lúa theo đầu người tăng 1, 69 lần nhanh hơn so với cả nước.
Là do vùng đã giảm được tốc độ tăng dân số, sản lượng lúa tăng nhanh do tăng năng suất. Mật độ dân số cao nhất nước nên tới năm 1999 vẫn có bình quân lúa thấp hơn so với trung bình cả nước.
c-       Tại đồng bằng sông Cửu Long.
Tốc độ tăng nhanh hơn so với cả nước, thời kỳ 1986-1999 đã tăng lên 1,96 lần.
Bình quân sản lượng lúa theo đầu người cao gấp 2,5 lần so với bình quân chung cả nước và cao hơn gần 3 lần so với đồng bằng sông Hồng. Lí do... (HS tự trả lời)

Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang