Vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta là:

Vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta là:

A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đông Nam Bộ
C. Tây Nguyên
D. Đồng bằng sông Cửu Long

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang