HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ  TỰ NHIÊN


BÀI TẬP ĐỊA LÝ  TỰ NHIÊN:
BÀI 1:
Cho bảng số liệu:
BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 1943-2005
Năm
Tổng diện tích rừng (Triệu ha)
Trong đó
Tỉ lệ che phủ rừng
%
Rừng tự nhiên
Rừng trồng
1943
14, 3
14,3
0
43,8
1976
11, 1
11,0
0,1
33,8
1983
7, 2
6,8
0,4
22,0
1990
9, 2
8,4
0,8
27,8
2000
10, 9
9,4
1,5
33,1
2005
12,4
9,5
2,9
37,7
a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943-2005
b. NX,giải thích sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 - 2005
BÀI 2:
Cho bảng số liệu :
ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1943 - 1998       Đơn vị %
Vùng
1943
1991
Miền núi phía Bắc
95
17
Trung du phía Bắc
55
29
Đồng bằng sông Hồng
3
3
Bắc Trung Bộ
66
35
Duyên Hải Nam Trung Bộ
62
32
Tây Nguyên
93
60
Đông Nam Bộ
54
24
Đồng bằng sông Cửu Long
23
9
Cả nước
67
29
a/ Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng của cả nước và các vùng của nước ta trong hai năm 1943-1991.
b. Nhận xét sự thay đổi độ che phủ  rừng của các vùng và của cả nước.
c. Nêu nguyên nhân của sự cạn kiệt TN rừng của nước ta  và phương hướng bảo vệ TN rừng.

Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang