HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm ATLAT địa lý VIỆT NAM - có đáp án

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm ATLAT địa lý VIỆT NAM - có đáp án

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm ATLAT địa lý VIỆT NAM

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm 
ATLAT địa lý VIỆT NAM - có đáp án

I. Atlat Địa lí trang 4 – 5.
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào?
TỔNG HỢP 300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM  TRỌNG TÂM NHẤT

          A. Điện Biên.              B. Hà Giang.                    C. Cao Bằng.                  D. Lào Cai
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền?
          A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.                       B. Trung Quốc, Lào.
          C. Trung Quốc, Campuchia, Mianma.                D. Lào, Campuchia, Thái Lan.
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đường biên giới nước ta với nước nào dài nhất?
          A. Trung Quốc.                                                    B. Lào.               
          C. Campuchia.                                                     D. Câu A và C đúng. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia?
           A. Sáu.                       B. Bảy.                              C. Tám.                           D. Chín.
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất nước ta?
           A. Ninh Bình.            B. Bắc Ninh.                     C. Thái Bình.                   D. Hà Nam
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là
           A. dãy Hoành Sơn.                                              B. dãy Trường Sơn. 
           C. dãy Bạch Mã.                                                  D. dãy Ngọc Linh
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo  Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?
           A. Tỉnh Khánh Hòa.                                            B. Thành phố Đà Nẵng 
           C. Thành phố Nha Trang.                                   D. Thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng ven biển duyên hải miền Trung giới hạn từ.........đến.........
          A. Thanh Hóa/ Bình Thuận.                                B. Nghệ An/ Bà Rịa-Vũng Tàu
          C. Thanh Hóa/ Bà Rịa-Vũng Tàu.                       D. Nghệ An/ Bình Thuận
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không giáp với biển Đông?
          A. Hải Dương.             B. Quảng Ngãi.               C. Phú Yên.               D. Hà Nam
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết chiều rộng của tỉnh, thành phố nào sau đây chưa đầy 50 km?
         A. Hà Tĩnh.                  B. Quảng Bình.                   C. Quảng Trị.            D. Quảng Ngãi
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết theo thứ tự các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam là
A.  Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam
B.   Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
C.   Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh
D.  Quảng Nam Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển Đông? 
         A. 26.                             B. 27.                                 C. 28.                                D. 29
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng biển nào sau đây lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long? 
         A. Cảng biển Cần Thơ.                                           B. Cảng biển Cà Mau. 
         C. Cảng biển Kiên Giang.                                       D. Càng biển Trà Vinh
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh, thành phố nào? 
         A. Quảng Nam.              B. Quảng Ngãi.                C. Quảng Trị.             D. Quảng Bình.                      
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông có diện tích gấp mấy lần diện tích đất liền? 
         A. Hai lần.                      B. Ba lần.                         C. Bốn lần.                 D. Năm lần
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết độ sâu trung bình của nước biển Đông là (m)
         A. 1100                          B. 1500.                            C. 1700.                      D. 2100.
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây không giáp biển Đông? 
          A. Hải Phòng.                B. Đà Nẵng.                     C. TP. Hồ Chí Minh.  D. Cần Thơ.
Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng nào sau đây có nhiều điều kiện để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?
          A. Đồng bằng sông Cửu Long.                              B. Đồng bằng sông Hồng. 
          C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ.
Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào?
          A. Sơn La.                     B. Điện Biên.                   C. Lai Châu                 D. Lào Cai
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố có đường biên giới chung với Lào?
          A. 10.                             B. 11.                               C. 12.                           D. 13.
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không có đường biên giới chung với Lào?
A.  Điện Biên.                 B. Sơn La                        C. Kon Tum.                 D. Gia Lai.
Câu 22.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông nằm ở đâu?           A. Phía đông nam Việt Nam và phía tây Philippines.
B.   Phía đông, tây nam, đông nam Việt Nam và phía tây philippines.
C.   Phía đông nam Trung Quốc và phía tây philippines.
D.  Phía bắc Inđônêxia và phía đông nam philippines.
Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là “Ngã ba Đông Dương”?
          A. Đà Nẵng.                  B. Kon Tum.                    C. Gia Lai.                   D. Đắk Lắk.
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số tỉnh, thành phố có chung đường biên giới với Campuchia là
          A. 10.                             B. 11.                                C. 12.                          D. 13.
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số nước và lãnh thổ có biên giới với vùng biển Đông là 
          A. 8.                               B. 9.                                  C. 10.                          D. 12.
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực nam của nước ta nằm ở
          A. mũi Đại Lãnh.          B. mũi Ngọc.                     C. mũi Cà Mau.          D. mũi Kê Gà.
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 –5, hãy cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào?
          A. Sóc Trăng.                B. Bà Rịa – Vũng Tàu.     C. Bạc Liêu.                D. Cà Mau.
Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?
          A. Khánh Hòa.                                                        B. Ninh Thuận.
          C. Bình Thuận.                                                        D. Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang?
          A. Lý Sơn.                    B. Phú Quý.                      C. Phú Quốc.                   D. Cồn Cỏ.
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào có chung biên giới với Trung Quốc và Lào?

          A. Lai Châu.                 B. Điện Biên.                    C. Sơn La.                       D. Lào Cai. 


Nguồn: Nguyễn Trường Thái


Xem thêm tại đây...
Sưu tầm bởi iDiaLy.com
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang