HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2017

Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2017

 http://www.hltcoffee.com/2015/11/may-xay-ca-phe-cong-nghiep-inox.html


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: ĐỊA LÍ

Chủ đề
Tổng số câu
Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

I. Địa lí tự nhiên
7
3
2
2
0

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Đặc điểm chung của tự nhiên
- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


II. Địa lí dân cư
3
1
1
1
0

- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
- Lao động và việc làm
- Đô thị hoá


III. Địa lí các ngành kinh tế 
10
3
3
3
1

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
+ Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới
+ Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
+ Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp
+ Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
+ Cơ cấu ngành công nghiệp
+ Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp
+ Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
+ Vấn đề phát triển và phân bố giao thông vận tải, thông tin liên lạc
+ Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch


IV. Địa lí vùng kinh tế 
10
3
2
3
2

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
- Các vùng kinh tế trọng điểm


V. Thực hành
10
4
2
3
1

- Atlat địa lí Việt Nam
- Bảng số liệu
- Biểu đồ


Tổng cộng
40
60%
40%    

35%
25%
30%
10%

Số câu
40
14
10
12
4- Xem thêm tại đây - Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Ma trận đề Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang