HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển

Sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển

Sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển

Từ bảng số liệu sau đây:
Bảng 1: Tỉ trọng và cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004 (%)
Nhóm nước
Tỉ trọng GDP
Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế
KV I
KV II
KV III

Phát triển
85
2
27
71

Đang phát triển
15
25
32
43


Bảng 2: Tuổi thọ trung bình và chỉ số HDI của 2 nhóm nước và thế giới
Thế giới và 2 nhóm nước
Tuổi thọ trung bình  (tuổi) năm 2005
HDI năm 2003
Phát triển
76
0,855
Đang phát triển
65
0,694
Thế giới
67
0,741


Rút ra nhân xét về sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển.

- Xem thêm tại đây: Máy rang cafe giá rẻ - Máy xay cafe giá rẻ - Cà phê nguyên chất sạch 100% - Cafe làm đẹp - Túi thơm cafe - Cafe cho người ăn CHAY. Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Bài tập Bài tập 11 Bài tập thực hành Tin tức
Lên đầu trang