Vì sao vấn đề dân số cần được quan tâm hàng đầu ở nước ta hiện nay

Phương án 1. Dân số nước ta thuộc loại... rất đông. Vì vậy, cần hạn chế tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. Dân số đông sẽ giảm chất lượng giáo duc, tăng nguy cơ thất nghiệp, ảnh hưởng đến nền KT quốc dân. Do đó, nó đã trở thành 1 trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Hiện nay, dân số nước ta đang có xu hướng giảm dần nhờ các chính sách dân số.

Phương án 2. - Dân số vn đông, tăng nhanh, trong khi kinh tế tăng trưởng chậm, gây sức ép cho kt-xh
- Lao động đông, tăng nhanh nhưng chất lượng thấp
- Phân bố lao động không đồng đều: ở đb thì thừa lao động, miền núi thiếu lđ
- Đang diễn ra tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp
(tất cả các ý em bổ dung dẫn chứng để tăng sức thuyết phục nhé)

Phương án  3. Với câu hỏi này nên có sự cụ thể ở từng vùng:
+ Ý nghĩa đối với kinh tế:
- Phát triển công nghiệp là định hướng chung của phát triển kinh tế cả nước
- PT CN tạo ra một lượng hàng hóa với giá trị lớn góp phần tăng tổng sản phẩm của vùng nói riêng và cả nước nói chung
+ Ý nghĩa đối với xã hội:
- Giải quyết việc làm;
- Tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống
- Bảo vê, củng cố an ninh quốc phòng
đây chỉ là nhưng ý khái quát nhất, nếu có cụ thể từng vùng thì sẽ có cách đặt câu hỏi khác nhau và câu trả lời sẽ cụ thể bám sát điều kiện từng vùng hơn.
- Xem thêm tại đây - Sưu tầm bởi www.HLT.vn
Lên đầu trang