HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tài liệu hướng dẫn xây dựng ma trận đề và câu hỏi kiểm tra đánh giá

Tài liệu hướng dẫn xây dựng ma trận đề và câu hỏi kiểm tra đánh giá


 - Xem thêm tại www.HLT.vn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
VỀ KĨ THUẬT XÂY DỰNG 
MA TRẬN ĐỀ VÀ BIÊN SOẠN 
CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
Giáo viên Ma trận đề Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang