HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Công thức tính dân số - Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

Công thức tính dân số - Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

Công thức tính dân số - Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio
Công thức tính dân số - Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

1. Tỉ số giới tính

Tỉ số giới tính = số nam / số nữ  x 100    ( không có đơn vị)

2. Tỉ lệ nam trong dân số

Tỉ lệ nam trong dân số = số nam / dân số x 100%  (đơn vị %)   

3. Tỉ lệ nữ trong dân số

Tỉ lệ nữ trong dân số = số nữ / dân số x 100 %   ( đơn vị % )

4. Tỉ suât sinh

Tỉ suât sinh = sinh suất = số trẻ em sinh ra trong năm / số dân trung bình x 1000  (đơn vị: phần ngàn = ‰ )

5. Tỉ suât tử

Tỉ suât tử = tử suất = số người chết trong năm / số dân trung bình x 1000  (đơn vị: phần ngàn = ‰ )

6. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên = tg = sinh suất – tử suất   ( đơn vị % )
[đổi phần ngàn ra phần trăm = cách  lùi lại  1 số, ví dụ 15‰ = 1,5%]

7. Tính mật độ dân số

Tính mật độ dân số = số dân chia diện tích (đơn vị: người / km2 )     lưu ý: không lấy số lẻ

8. Tỉ lệ dân thành thị

Tỉ lệ dân thành thị = số dân thành thị x 100% chia cho số dân cả nước
Tỉ lệ dân nông thôn = số dân nông thôn x 100% chia cho số dân cả nước.
Hay = 100% - tỉ lệ dân thành thị

9. Tính dân số năm sau:

+ Gọi D0 : dân số đầu kì
             D1 : dân số năm kế tiếp (liền sau)
                 D2 : dân số năm thứ hai
                      Dn : dân số năm thứ n
Ta có: D­1 = d0  + do x tg = do (  1 + tg )
          D2 = d1 ( 1 + tg) = do ( 1+tg)2
          D3 = do ( 1+tg)3
          Tương tự, ta có Dn = do ( 1+tg)n    

10. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 

tg = căn bậc n của tỉ số dn/do trừ cho 1 rồi đổi ra phần trăm.
+Tỉ lệ tăng dân số trung bình:    tg = - 1
+ Mức tăng trung bình trong cả giai đoạn có công thức:
   Sn =     S1   (1+tg)  là      1 + tg =   eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1  là tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1   - 1


 Cách bấm:

Cách bấm máy Casio Fx – 570 ES

1. ấn Shift và dấu căn hai  (√) ra căn 3 √

2. ấn phía trái nút tròn lớn (nút replay) à xuất hiện dấu nhắc gần số 3I và ở bên phải

3. ấn nút DEL để xóa số 3 và ấn số n để có (n√ ) căn n

4. ấn nút phải replay à dấu nhắc vô trong căn  (√I)

5. ấn nút phân số □

6. ấn tử số theo bài cho

7. ấn nút dưới replay à dấu nhắc nhảy xuống dưới  - ấn mẫu số

8. ấn 2 lần dấu phải nút replay (nút tròn lớn) để dấu nhắc ra khỏi dấu căn

9. ấn dấu trừ và số 1 à trong màn hình máy tính xuất hiện bài toán như trên giấy của mình

10. ấn dấu = là ra kết quả rồi nhân cho 100 để có kết quả %
Ví dụ: năm 1986: giá trị xuất khẩu đạt 3 tỉ USD
           năm 2005: ……………………69,2 tỉ USD

Mức tăng trung bình về xuất khẩu từ 1986 - 2005  
(19 năm = 2005 - 1986) được tính theo công thức:
Tg = - 1  = 0,1796   đổi ra % = 17,96%      (0,1796 x 100 = 17,96%)
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn
Công thức Dân số Tin tức Tính toán
Lên đầu trang