Một số vấn đề của châu Phi (Trắc nghiệm có đáp án)

L
ỚP 11-  MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
Câu 1:Tình trạng sa mạc hoá ở châu Phi chủ yếu là do:
A. cháy rừng.      B. lượng mưa thấp.           C. khai thác rừng quá mức.    D. chiến tranh.
Câu 2: Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế một số nước châu Phi kém phát triển:
A. bị cạnh tranh bởi các khu vực khác.           B. xung đột sắc tộc.
C. khả năng quản lí kém.                                 D. từng bị thực dân thống trị tàn bạo.
Câu 3: Ý nào sau đây không chính xác:
A. tỉ lệ tăng trưởng GDP ở châu Phi tương đối cao trong thập niên vừa qua.
B. hậu quả thống trị nặng nề của thực dân còn in dấu nặng nề trên đường biên giới quốc gia.
C. một vài nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.
D. nhà nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, thiếu khả năng quản lí.
Câu 4: Các cuộc xung đột tại một số nước Châu Phi đó để lại hậu quả:
A. biên giới các quốc gia này được mở rộng.   
B. làm gia tăng sức mạnh các lực lượng vũ trang.
C. làm hàng triệu người chết đói hoặc di cư khỏi quê hương.
D. làm gia tăng diện tích hoang mạc.
Câu 5: Châu Phi đóng góp cho GDP toàn cầu năm 2004 là 
   A. 2,9% .               B. 1,9%.                   C. 3,9% .                            D. 4%.
Câu 6: Hơn bốn thế kỉ châu Phi bị thực dân châu Âu thống trị là :
A . Từ thế kỉ XVI- XX.        B . XV- XIX.           C.   XI V- XVIII.             D.  XIII – XV II.
Câu 7: Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới
          A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
          B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
          C. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
          D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
Câu 8: Ở châu Phi dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực :
          A . Bắc Phi.          B .Trung Phi.       C. Nam Phi.             D. Tây Phi.    
Câu 9: Quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất Châu Phi năm 2004 là 
A. An –giê – ri.     B. Nam Phi.       C. Ga- na .            D. Công Gô.                              
Câu 10: Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển?
     A. Nghèo tài nguyên thiên nhiên.          B. Khủng bố chính trị.  
     C. Thiếu lao động.                               D. Thiếu khả năng quản lí nền kinh tế.
Câu 11: Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do:
          A. có ngành du lịch phát triển.                   B. xung đột sắc tộc.
C. trình độ dân trí thấp.                       D. nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.
Câu 12:  Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan
     A. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô
     B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô
     C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan
     D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan
Câu 13:  Nguyên nhân chủ yếu làm mở rộng diện tích hoang mạc của châu Phi trong giai đoạn hiện nay:
          A. vị trí địa lí.                                    B. khí hậu khô nóng.
C. khai thác rừng quá mức.               D. dân số đông.
Câu 14: Nguyên nhân làm cho châu Phi nghèo nàn, lạc hậu là do
          A . sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.                     
            B. nghèo tại nguyên thiên nhiên.             
           C. đường lôi phát triển kinh tế không hợp lí.
           D. do các thế lực thù địch , chống phá.                
Câu 15: Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển
A. nghèo tài nguyên .                   B. khủng bố chính trị.                 
C. thiếu lao động.                         D. khả năng quản lí nền kinh tế non yếu.
Câu 16: Đâu không phải là thách thức lớn đối với châu Phi?
          A. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.             B. xung đột sắc tộc .                      
C. đói nghèo, bệnh tật.                                 D. tài nguyên phong phú .
Câu 17: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.
B. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.
C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 18: Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu phi so với trung bình của thế giới lớn gấp
A. 1,5 lần.                B. 1,7 lần.                         C. gần 2 lần.              D. hơn 2 lần.
Câu 19: Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là
A. 49 tuổi.                        B. 52 tuổi.                             C. 56 tuổi.                       D. 65 tuổi.
Câu 20: Năm 2004, 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Châu Phi, đạt từ 4,0% trở lên là
A. An-giê-ri, Nam phi, Ga-na.                        B. Nam phi, Ga-na, Công-gô.
C. An-giê-ri,Ga-na,Công-gô.                          D. Nam phi, An-giê-ri, Công-gô.
Câu 21: So với tổng số dân trên thế giới năm 2005, dân số Châu Phi chiếm
A. 12,8%               B. 13,8%                  C. 13,5%               D.14,3%
Câu 22 : Nhận xét đúng nhất khi so sánh một số chỉ tiêu về dân số Châu Phi với thế giới vào năm 2005 là
A. tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô cao hơn, tỉ suất gia tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình thấp hơn.
B. tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô thấp hơn, tỉ suất gia tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình cao hơn.
C. tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất tăng tự nhiên cao hơn và tuổi thọ trung bình thấp hơn.
D. tỉ suất sinh thô thấp hơn, tỉ suất tử thô, tỉ suất tăng tự nhiên và tuổi thọ cao hơn.
Câu 23 : Năm 2005 dân số châu Phi đạt 906 triệu người, diện tích30,4 triệu km2.Vậy mật độ dân số châu Phi là bao nhiêu?
A. 29,8 người/km2 .                B. 29,9người/km2 .          C. 30,0 người/km2 .        D.30,1 người/km2 .                         
Câu 24: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi.
A. Khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.
B. Khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
C. Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.
D. Trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 25: Các hoang mạc châu Phi có thế mạnh nào sau đây?
  A. phát triển du lịch.                                         B. phát triển chăn nuôi.
  C. phát triển ngành khai khoáng.                      D. phát triển các ngành công nghiệp.
Câu 26: Phần lớn lãnh thô Bắc Phi là
  A. rừng rậm.                   B núi cao.                       C. hoang mạc.              D. đồng bằng.
Câu 27: Đây là đặc điểm chung của khí hậu châu Phi
       A. ôn hòa.                       B. khô nóng.          C. hanh khô.                    D. có đủ loại.
Câu 28: Sự phân bố khoáng sản ở châu Phi có đặc điểm:
A. phía bắc giàu dầu khí, sắt; phía nam giàu các quý kim.
B. phía nam giàu dầu khí, sắt; phía bắc giàu các quý kim.
C. khoáng sản đa dạng phân bố tương đối đều khắp.
D. giàu khóng sản nhất thế giới nhưng chỉ tạp trung ở phía nam.
Câu 29: Ở châu Phi, hoang mạc tập trung chủ yếu ở phía bắc và phía nam vì
A. đây là hai vùng nằm trên đường xích đạo.
B. đây là hai vùng nằm dưới khí hậu chí tuyến.
C. đây là hai vùng có bề ngang rộng nằm cách xa biển.
D. đây là hai khu vực mà rừng bị tàn phá nghiêm trọng.
Câu 30: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng đói nghèo nhất thế giới của châu Phi hiện nay là do
A. sự nghèo nàn về tài nguyên và sự khắc nghiệt của khí hậu.
B. lãnh thổ quá sức rộng lớn, dân cư lại rất thưa thớt.
C. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.
D. xung đột sắc tộc, tôn giáo triền miên làm xã hội bất ổn.
Câu 31: Loại tài nguyên hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi là
A. đất đai và khí hậu.   B. đất đai và khoáng sản.   C. đất đai và rừng.  D. rừng và khoáng sản.
Câu 32 : Khó khăn lớn nhất của châu Phi đối với sự phát triển nông nghiệp là
 A. thiếu lao động vì năm giới bỏ ra thành phố để tránh các cuộc xung đột.
 B. xung đột sắc tộc đã cướp đi sinh mạng hàng triệu lao động, chủ yếu là nông dân.
 C. phần lớn lãnh thổ là hoang mạc, rừng rậm, xa van với khí hậu khô nóng, thiếu nước.
 D. thiếu vốn, kĩ thuật làm cho nông  nghiệp rất lạc hậu.
Câu 33: Khu vực tập trung nhiều sông lớn, rừng rậm của châu Phi là
   A. ven Địa Trung Hải.                                B. vùng cực phía nam của châu Phi.
   C. vùng Trung Phi.                                     D. vùng Đông Bắc Phi.
Câu 34 : Biên giới của các nước châu Phi phần lớn dựa vào
A. phạm vi ảnh hưởng của các nước thực dân.          B. sự phân định của cộng đồng thế giới.
C. các đặc điểm về điều kiện tự nhiên.                      D. sự phân bố của các sắc tộc.
Câu 35: Một trong những hậu quả nghiêm trọng của việc phân định biên giới của các nước châu Phi là
 A. sự tranh chấp lãnh thổ xảy ra triền miên giữa các nước.
 B. dễ xảy ra tình trạng xung đột sắc tộc.
 C. sự di dân của các sắc tộc gây bất ổn xã hội.
 D. sự lây lan các dịch bệnh do sự di cư trao đổi dễ dàng giữa các bộ tộc.
Câu 36: Hoang mạc phát triển mạnh ở châu Phi do
 A. đây là một lục địa rộng lớn, núi non bao bọc bốn phía.
 B. lãnh thổ rộng lớn nằm chủ yếu trong đai khí hậu chí tuyến.
 C. lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo.
 D. bao quanh châu Phi là vùng biển có nhiều dòng hải lưu lạnh.
Câu 37: Tình trạng nghèo đói, chậm phát triển của châu Phi được thể hiện rõ nhất ở đặc điểm
 A. tỉ suất sinh 3,8%, tỉ xuất tử 1,5%, tỉ suất gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
 B. châu Phi chiếm 34 trong số 54 quốc gia chậm phát triển nhất thế giới.
 C. tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới(chỉ có 52 tuổi so với mức 67 tuổi của thế giới).
 D. chiếm trên 60% số người bị nhiễm HIV/AIDS của thế giới.
Câu 38: Đây là đặc điểm của tình trạng khai thác khoáng sản của châu Phi
A. chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số dân cư.
B. chỉ phát triển ở một số nước có kinh tế phát triển.
C. chỉ mang lại lợi nhuận cho các công ty nước ngoài.
D. là niềm hi vọng thoát nghèo của người dân châu Phi.
Câu 39: Đây là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh về kinh tế- xã hội của châu Phi
 A. tốc độ tăng trưởng GDP trong thời gian qua khá cao.
 B. tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS đã giảm nhanh.
 C. tỉ lệ tăng dân số đã được khống chế chỉ còn tương đương với mức bình quân của thế giới.
 D. các cuộc xung đột sắc tộc đã giảm nhờ sự can thiệp của cộng đồng quốc tế.
Câu 40: Có kinh tế phát triển thuộc loại hàng đầu châu Phi là
A. cực nam châu Phi.             B. bắc Phi.                       C trung Phi.         D. đông bắc Phi.
Câu 41: Nơi có nền văn minh lâu đời nổi tiếng thế giới là
A.cực nam châu Phi.          B. bắc Phi.                C. trung Phi.                  D. đông bắc Phi.
Câu 42 : Nhiều nước có kinh tế phát triển, giao lưu dễ dàng với châu Âu

A. ven Địa Trung Hải.      B. biển Đỏ.                C. Ấn Độ Dương.             D. Đại Tây Dương.---------HLT.vn---------------
 iDiaLy.com  - Tài liệu , videos địa lý miễn phí 
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
-------------------------------HLT.vn-----------------------
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
------------HLT.vn--------------
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com

--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
-Anh văn: anhvan.HLT.vn
-Toán học: toanhoc.HLT.vn
-Vật lý: vatly.HLT.vn
-Hóa học: hoahoc.HLT.vn
-Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
-Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
-Lịch sử: lichsu.HLT.vn
-GDCD: gdcd.HLT.vn
-Tin học: tinhoc.HLT.vn

---------Quảng cáo----------
HLT.vn kính chào quý khách.
Hiện nay, HLT.vn đang có dịch vụ:
- Bán máy pha cà phê mới - cũ cho quán, văn phòng, gia đình, cafe mang đi.
- Bán trả góp máy PHA cà phê.
- Cho thuê  máy PHA cafe trọn gói: Quán, cafe mang đi, hội chợ, sự kiện...v.v..
- Thua mua máy pha, máy xay cà phê cũ.
- Cho mượn quầy pha chế bán cafe phin mang đi 
- Cho mượn máy xay cà phê pha phin. 
- Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha phin toàn quốc 
- Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha MÁY toàn quốc.
- Cung cấp cà phê cho quán, văn phòng, gia đình...
- Cung cấp sỉ lẻ cafe làm đẹp.
- Cung cấp phân vi sinh từ bã cafe nguyên chất.
- Sửa chữa, bảo trì máy pha, máy xay cafe tại quán.
- Cung cấp linh kiện, phụ kiện cho máy pha, máy xay cà phê.
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng HLT.vn trong suốt thời gian qua.
Website/app: HLT.vn 
Liên hệ/zalo: 0979.789.285
www.HLT.vn/chothue
Lên đầu trang