Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (Trắc nghiệm có đáp án)

L
ỚP 11 - MỘT SỐ VẦN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

Câu 1. Tiếng La tinh( tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) là ngôn ngữ chính của khu vực?
A. Mĩ La tinh.
B. Bắc Mĩ.
C. Bắc Phi.
D. Đông Nam Á.
Câu 2. Cảnh quan có diện tích lớn nhất của Mĩ Latinh là
A.rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.
B. xa van và xa van rừng.
C. thảo nguyên  và thảo nguyên rừng.
D. hoang mạc và bán hoang mạc. 
Câu 3. Đại bộ phận lãnh thổ Mĩ Latinh nằm trong khu vực khí hậu
A. Nhiệt đới.
B. Cận nhiệt.
C. Ôn đới.
D. Cận cực.
Câu 4. Đại bộ phận lãnh thổ Mĩ Latinh nằm trong khu vực 
A. nội chí tuyến.
B. ngoại chí tuyến.
C. bán cầu bắc.
D. bán cầu nam.
Câu 5. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Mĩ Latinh là
A. quặng kim loại màu, kim loại quí và nhiên liệu.
B. quặng kim loại đen, kim loại quí và nhiên liệu.
C. quặng kim loại, phi kim và nhiên liệu.
D. quặng kim loại, kim loại quí và dầu mỏ.
Câu 6. Tài nguyên đất và khí hậu tạo thuận lợi cho Mĩ Latinh phát triển
A.rừng và trồng cây ăn quả nhiệt đới.
B. thủy sản và trồng cây ăn quả cận nhiệt.
C. cây lương thực và nuôi trồng thủy sản nhiệt đới.
D. rừng và trồng cây ăn quả ôn đới.
Câu 7. Dân cư còn nghèo đói, chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư rất lớn là vấn đề kinh tế xã hội nổi bật của khu vực
A. Tây Nam Á.
B. Trung Á.
C. Đông Nam Á.
D. Mĩ Latinh.
Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mĩ Latinh là?
A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để và chênh lệch thu nhập trong dân cư.
B. Qúa trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đạt được những thành tựu nhất định.
C. Ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực phát triển mạnh.
D. Dân cư có thu nhập cao chiếm tỉ trọng lớn trong dân cư.
Câu 9. Cho bảng số liệu:
Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của một số nước năm 2000
Quốc gia
GDP theo giá thực tế(tỉ USD)
Tỉ trọng GDP của 10% dân cư nghèo nhất
Tỉ trọng GDP của 10% dân cư giàu nhất
Chi –lê
75.5
1.2
47.0
Ha-mai-ca
8.0
2.7
30.3
Mê-hi-cô
581.3
1.0
43.1
Pa-na-ma
11.6
0.7
43.3
Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu trên
A. Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo rất lớn.
B. Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo rất nhỏ.
C. Thu nhập giữa người giàu và người nghèo không có chênh lệch.
D. Thu nhập của 10 % dân cư nghèo lớn hơn  10% dân cư giàu.
Câu 10. Tỉ lệ dân đô thị  chiếm trên 75% dân số và 1/3 trong số đó sống trong điều kiện khó khăn là đặc điểm đô thị hóa của khu vực?
A. Mĩ Latinh.
B. Tây Nam Á.
C. Trung Á.
D. Đông Nam Á.Câu 11. Cho bảng số liệu: GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ Latinh năm 2004( Đơn vị : tỉ USD)
Quốc gia
GDP
Tổng số nợ
Quốc gia
GDP
Tổng số nợ
Ac-hen-ti-na
151.5
158.0
Mê-hi-cô
676.5
149.9
Braxin
605.0
220.0
Pa-na-ma
13.8
8.8
Chi-lê
94.1
44.6
Pa-ra-goay
7.1
3.2
Ê-cu-a-do
30.3
16.8
Pê-ru
68.6
29.8
Ha-mai-ca
8.0
6.0
Vê-nê-xu-ê-la
109.3
33.3
Nhận xét nào sau đây không chính xác với bảng số liệu trên?
A. Các quốc gia Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao.
B. Ac-hen-ti-na có tổng số nợ cao hơn tổng GDP.
C. Bốn quốc gia có tổng số nợ  lớn hơn 50% tổng GDP.
D. Các quốc gia Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài thấp.
Câu 12. Cho biểu đồ : Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinh giai đoạn 1985-2004.

Nhận xét nào sau đây không chính xác với biểu đồ trên?
A. Các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều.
B. Năm 2004, các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất.
C. Năm 1995, các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất.
D. Các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khá đều.
Câu 13. Nguôn đầu tư trực tiếp FDI vào Mĩ Latinh phụ thuộc nhiều vào
A. Hoa Kì và Tây Ban Nha.
B. Hoa Kì và Nhật Bản.
C. Hoa Kì và Trung Quốc.
D. Hoa Kì và Ô-xtrây-li-a.
Câu 14. Yếu tô không làm kìm hãm sự phát triển kinh tế của Mĩ Latinh là
A. Chính trị không ổn định.
B. Chiến lược phát triển kinh tế không hợp lí.
C. Các thế lực chống đối.
D. Quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.
Câu 15. Yếu tố làm kìm hãm sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ Latinh là
A.củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục.
B.cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.
C.công nghiệp hóa đất nước, mở rộng buôn bán với nước ngoài.
D. duy trì cơ cấu xã hội phong kiến và các thế lực bảo thủ.
Câu 16. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực Mĩ Latinh là
A. NAFTA.
B. EU.
C. ASEAN.
D. MERCOSUR.
Câu 17. Không phải là thực trạng nền kinh tế Mĩ Latinh giai đoạn 1985-2004 ?
A. Nợ nước ngoài.
B. Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.
Câu 18. Sự không đồng đều về thu nhập và nạn đói gia tăng là thách thức lớn về kinh tế xã hội của khu vực?
A. Mĩ Latinh.
B. Đông Nam Á.
C. Tây Nam Á.
D. Trung Á.
Câu 19. Nền kinh tế Mĩ Latinh phụ thuộc nhiều nhất vào quốc gia?
A. Nhật Bản.
B. Hoa Kì.
C. Trung Quốc.
D. Liên Bang Nga.
Câu 20. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm
A. toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
B. Trung Mĩ và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
C. khu vực Trung Mĩ và vịnh Ca-ri-be.
D. khu vực Bắc Mĩ.
Câu 21. Nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất khu vực Mĩ Latinh là
A. Cu ba.
B. Vê- nê- xu-ê-la.
C. Bra-xin.
D. Mê-hi-cô.
Câu 22. Nổi tiếng thế giới với ngành trồng mía là
A. Cu ba.
B. Vê- nê- xu-ê-la.
C. Bra-xin.
D. Mê-hi-cô.
Câu 23. Rừng ngập mặn với diện tích lớn nhất thế giới là
A. Amadôn ở Nam Mĩ.
B. Cần Giờ ở Việt Nam.
C. Sundarban ở Ấn Độ.
D. Tibar ở Đông Ti Mo.
Câu 24. Nguyên nhân gây ra tình trạng đô thị phát ở Mĩ Latinh là
A. cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.
B. ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh.
C. chính sách đô thị hóa nhằm tăng dân số thành thị.
D. quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đạt được nhiều thành tựu.
Câu 25. Đặc điểm không đúng với nền kinh tế các nước Mĩ Latinh?
A. Tăng trưởng GDP không ổn định.
B. Thị trường xuất khẩu hàng hóa đang bị thu hẹp.
C. Vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
D. Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.
Câu 23. Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là
A. Amadon.
B. Nin.
C. I-ê-nit-xây.
D. Trường Giang.
Câu 24. Sông bắt nguồn từ dãy Anđét chảy theo hướng tây-đông đổ ra Đại Tây Dương là
A. Nin.
B. Amadon.
C. Mê Công.
D. I-ê-nit-xây.
Câu 25. Nhận định nào sau đây không đúng khi mô tả về sông Amadon?
A. Bắt nguồn từ dãy Anđét chảy theo hướng tây-đông đổ ra Đại Tây Dương.
B. Nằm trong khu vực khí hậu xích đạo, nằm hai bên đường xích đạo.
C. Có diện tích lưu vực lớn nhất, mùa nào sông cũng nhiều nước.
D. Chảy ở khu vực ôn đới lạnh, mùa đông nước đóng băng.
Câu 26. Dãy núi xuyên suốt Mĩ Latinh nằm ở phía tây là
A. An đét.
B.An pơ.
C. Himaylia.
D. At lat.
Câu 27. Quốc gia có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất của Mĩ Latinh là
A. Mê-hi-cô.
B. Bra-xin.
C. Cu-ba.
D. Mê-hi-cô.
Câu 28. Đặc điểm về tài nguyên khoáng sản của Mĩ Latinh là
A. Chủ yếu là kim loại màu, kim loại quí và nhiên liệu.
B. Phân bố đồng đều về mặt địa lí.
C. Tập trung chủ yếu ở Trung Mĩ.
D. Tập trung chủ yếu trên dãy An đét.
Câu 29. Dẫn đầu về xuất khẩu dầu mỏ khu vực Mĩ Latinh là
A. Bra-xin.
B. Vê-nê-xu-ê-la.
C. Ac-hen-ti-na.
D. Chi-lê.
Câu 30. Ở Mĩ Latinh , An đét là
A. một con sông có tiềm năng thủy điện rất lớn.
B. một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn.
C. một dãy núi chạy suốt từ Bắc đến Nam lãnh thổ Mĩ Latinh.
D. một đồng bằng châu thổ rộng lớn có đất đai màu mỡ.
Câu 31. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Mĩ Latinh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển
A. giao thông vận tải đường thủy và đường bộ.
B. nền nông nghiệp nhiệt đới.
C. ngành công nghiệp khai khoáng.
D. một nền kinh tế đa ngành.
Câu 32. Kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển không đều và ít hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài là do
A. nguồn tài nguyên thiên nhiên không thực sự giàu có.
B. thiếu lực lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề.
C. tình hình chính trị xã hội không ổn định.
D. xung đột sắc tộc, tôn giáo diễn ra thường xuyên.
Câu 33. Khó khăn trở ngại lớn nhất của các nhà đầu tư Mĩ Latinh trong quá trình cải cách kinh tế hiện nay là
A. sự quay lưng của các nhà đầu tư nước ngoài.
B. tình trạng thiếu vốn, kĩ thuật và lao động lành nghề.
C. nhà nước của nhiều quốc gia còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm.
D. sự phản ứng, chống phá của các thế lực bị mất đặc quyền.
Câu 34. Đô thị hóa ở Mĩ Latinh
A. gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.
B. do cải cách ruộng đất không triệt để.
C. do nông thôn bất ổn vì chiến tranh sắc tộc.
D. do hầu hết các quốc gia đều mới thành lập.
Câu 35. Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu để thực hiện cải cách kinh tế xã hội của các nước Mĩ Latinh là
A. giải quyết các cuộc chiến tranh sắc tộc.
B. thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.
C. giải quyết tình trạng đói nghèo và phân hóa xã hội sâu sắc.
D. thực hiện cải cách ruộng đất triệt để.
 Câu 36. Vấn đề xã hội nổi cộm ở hầu hết các nước Mĩ Latinh là
A. chiến tranh sắc tộc và tôn giáo.
B. chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư rất lớn.
C. gia tăng dân số quá nhanh và đô thị hóa quá mức.
D. sự tranh chấp ruộng đất quyết liệt ở nông thôn.
Câu 37. Nguyên nhân quan trọng làm cho kinh tế các nước Mĩ Latinh tăng trưởng khá cao trong những năm gần đây là
A. chủ trương khai thác mạnh các nguồn tài nguyên để xuất khẩu.
B. sự hồi phục của kinh tế toàn cầu nhất là Hoa Kì đã thúc đẩy xuất khẩu.
C. những vấn đề nổi cộm về kinh tế xã hội đã được giải quyết.
D. giá dầu mỏ tăng cao trong khi hầu hết  các nước đều xuất khẩu dầu.
Câu 38. Nền kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển chưa cao, đóng góp cho nền kinh tế thế giới còn hạn chế là do
A.  hậu quả bóc lột nặng nề của chủ nghĩa tư bản.
B. người dân hài lòng với sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên.
C. chủ nghĩa chuyên chế, quan liêu của các thế lực bảo thủ.
D. chưa có đường lối phát triển kinh tế hợp lí.
Câu 39. Đây là quốc gia nằm ở eo đất Trung Mĩ?
A. Pa-na-ma.
B. Ac-hen-ti-na.
C.Bra-xin.
D. Chi-lê.
Câu 40. Kênh đào nối biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thuộc quốc gia?
A. Panama.
B. Ai cập.
C. Đức.
D. Trung Quốc.


---------HLT.vn---------------
 iDiaLy.com  - Tài liệu , videos địa lý miễn phí 
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
-------------------------------HLT.vn-----------------------
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
------------HLT.vn--------------
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com

--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
-Anh văn: anhvan.HLT.vn
-Toán học: toanhoc.HLT.vn
-Vật lý: vatly.HLT.vn
-Hóa học: hoahoc.HLT.vn
-Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
-Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
-Lịch sử: lichsu.HLT.vn
-GDCD: gdcd.HLT.vn
-Tin học: tinhoc.HLT.vn

---------Quảng cáo----------
HLT.vn kính chào quý khách.
Hiện nay, HLT.vn đang có dịch vụ:
- Bán máy pha cà phê mới - cũ cho quán, văn phòng, gia đình, cafe mang đi.
- Bán trả góp máy PHA cà phê.
- Cho thuê  máy PHA cafe trọn gói: Quán, cafe mang đi, hội chợ, sự kiện...v.v..
- Thua mua máy pha, máy xay cà phê cũ.
- Cho mượn quầy pha chế bán cafe phin mang đi 
- Cho mượn máy xay cà phê pha phin. 
- Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha phin toàn quốc 
- Cung cấp sỉ lẻ cà phê chuẩn pha MÁY toàn quốc.
- Cung cấp cà phê cho quán, văn phòng, gia đình...
- Cung cấp sỉ lẻ cafe làm đẹp.
- Cung cấp phân vi sinh từ bã cafe nguyên chất.
- Sửa chữa, bảo trì máy pha, máy xay cafe tại quán.
- Cung cấp linh kiện, phụ kiện cho máy pha, máy xay cà phê.
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng HLT.vn trong suốt thời gian qua.
Website/app: HLT.vn 
Liên hệ/zalo: 0979.789.285
www.HLT.vn/chothue


Lên đầu trang