HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tính quy mô bán kính đường tròn

Tính quy mô bán kính đường tròn


Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn 
Mở bài đăng, link trên app để không hiện quảng cáo khi vô website nhé
  Tính bán kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng theo cách sau:
– Gọi giá trị của năm thứ 1 ứng với hình tròn có diện tích S1 và bán kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)

Ta có công thức tính tương quan bán kính của hình tròn qua các năm (địa điểm) như sau:
Tính bán kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng
– Gọi giá trị của năm thứ 2 ứng với hình tròn có diện tích S2 và bán kính R2

– Gọi giá trị của năm thứ 3 ứng với hình tròn có diện tích S3 và bán kính R3

– Gọi giá trị của năm thứ n ứng với hình tròn có diện tích Sn và bán kính Rn
Tính bán kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng

Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang