HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vì sao ở DHNTB lũ lên nhanh và rút đột ngột

Vì sao ở DHNTB lũ lên nhanh và rút đột ngột

Vì sao ở DHNTB lũ lên nhanh và rút đột ngột
Kết quả hình ảnh cho Vì sao ở DHNTB lũ lên nhanh và rút đột ngột
Thứ nhất do lãnh thổ miền trung hẹp ngang kết hợp với địa hình hiểm trở với dãy trường sơn bắc đồ sộ ở phía tây và đồng bằng thấp ở phí đông => Sông ở vùng này thường ngắn, dốc.

Thứ hai là do phía tây co dãy trường sơn nên vào tháng 7-8 thì chặn các luồng gió mang hơi nước từ vịnh thái lan và ấn độ dương vào và chỉ gây mưa ở sườn đông của dãy, khi gió vượt qua dãy trường sơn thì lúc này còn rất ít hơi nước nên không thể gây mưa ở miền trung nước ta.

Do đó phải chờ đến tháng 10-11- lúc mà gió mùa đông bắc hoạt động mang theo hơi nước từ vịnh bắc bộ vào gây mưa cho vùng được.

Từ hai lí do trên, thì mùa mưa đến muộn và diễn ra trong một thời gian ngắn cộng với sông ngắn và dốc nên lũ ở cấc sông thuộc khu vực này thường lên rất nhanh.

Tin tức
Lên đầu trang