HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

1. Bắc Ninh. Diện tích: 822,7 km2.

2. Hà Nam. Diện tích: 860,5 km2.

'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 3
3. Hưng Yên. Diện tích: 926,0 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 4
4. Vĩnh Phúc. Diện tích: 1.238,6 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 5
5. Đà Nẵng. Diện tích: 1.285,4 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 6
6. Ninh Bình. Diện tích: 1.378,1 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 7
7. Cần Thơ. Diện tích: 1.409,0 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 8
8. Vĩnh Long. Diện tích: 1.475 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 9
9. Hải Phòng. Diện tích: 1.527,4 km2.
'Điểm danh' 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam - Ảnh 10
10. Thái Bình. Diện tích: 1.570,5 km2.
Tin tức
Lên đầu trang