HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam

Tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam

Theo thống kê của Wikipedia, Nghệ An là tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam. Diện tích của tỉnh miền Trung này là 16.493,7 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1
1. Nghệ An. Diện tích: 16.493,7 km2.

2. Gia Lai. Diện tích: 15.536,9 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3
3. Sơn La. Diện tích: 14.174,4 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4
4. Đắk Lắk. Diện tích: 13.125,4 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 5
5. Thanh Hóa. Diện tích: 11.130,2 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 6
6. Quảng Nam. Diện tích: 10.438,4 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 7
7. Lâm Đồng. Diện tích: 9.773,5 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 8
8. Kon Tum. Diện tích: 9.689,6 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 9
9. Điện Biên. Diện tích: 9.541,2 km2.
10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam - Ảnh 10
10. Lai Châu. Diện tích: 9.068,8 km2.
Lương Ngọc (Theo Wikipedia)
Tin tức
Lên đầu trang