Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:
Lời giải:

GDP bình quân đầu người (USD/người-năm 2004)Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP (năm 2004)Chỉ số HDI (năm 2003)Tên một số nước và lãnh thổ tiêu biểu
Các nước phát triểnTrên 2896 USD/người.71%0,855
+ Đan Mạch
+ Thụy Điển, Anh
+ Ca – na – da
+ Niu Di – lân.
Các nước đang phát triểnDưới 2896 USD/người.43%0,694
+ An – ba – ni
+ Cô – lôm – bi – a
+ In – đô – nê – xi – a
+ Ấn Độ
+ Ê – ti – ô – pi – a.
Lên đầu trang