Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11:
Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Lời giải:
Lên đầu trang