Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: 
Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thánh công nhất?

Lời giải: 
Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc, Ma – lay – si – a, Đài Loan,...
Lên đầu trang