Bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: 

Việt Nam đang tạp trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Lời giải:

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Lên đầu trang