Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
Lời giải:
- Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu về kinh tế xã hội của đất nước.
- Tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.
- Chọn lọc và áp dụng những khoa học kĩ thuật phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình.
- Luôn đưa ra những phát minh mới, để ngày càng đổi mới kinh tế đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.
Lên đầu trang