Đề cương ôn tập Địa Lý học kì 2 lớp 12 năm 2018

Đề cương ôn tập Địa Lý học kì 2 lớp 12 năm 2018

Nội dung:
Ôn phần trắc nghiệm: từ bài 30-37
Ôn tự luận: bài 37
Ôn cách tính toán
Ôn vẽ các dạng biểu đồ
Ôn nhân xét bảng số liệu và biểu đồ.

ĐÁP ÁN TRONG ĐỀ CƯƠNG (Chỉ mang tính chất tham khảo)
Có thắc mắc thì inbox hoặc alo 0979789285Bài 30. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 C
 B
 A
 B
 C
 A
 C
 
 D
 A
 A
 C
 B
 A
 B
   

Bài 31.         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 B
 A
 C
 A
 A
 A
 D
 A
 BỎ
 D
 A
 C
 B
 A
 

Bài 32.          
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 B
 C
 C
 C
 C
 C
 A
 D
 D
 D
 C
 B
 A

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 D
 C
 B
 C
 B

 B
 
 A
 A
 
 A
 B

Bài 33. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A
 B
 D
 D
 A
 B
 D
 B
 A
 D
 B
 D
 D
 A
 D

Bài 35.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 B
 D
 A
 B
 D
 B
 C
 B
 A
 A
 C
 D
 C
 A
 C

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 B
 D
 C
 A
 A
 C
 C
 A
 CBài 36. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 D
 B
 C
 D
 B
 C
 D
 C
 B
 C
 A
 B
 B
 D
 16C

Bài 37. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 A
 A
 D
 C
 B
 A
 B
 A
 A
 B
 B
 B


Tham khảo thêm tại website iDiaLy.com - lop12.idialy.com
Lên đầu trang