Học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏiNăm học 2018-2019 trở đi, HLT dành học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi 10 trường (Mỗi trường 1 học bổng) ở các tỉnh Hồ Chí Minh, Nghệ An, Vĩnh Phúc và Lâm Đồng.


1. Hồ Chí Minh: 4 học bổng tương ứng 4 trường mỗi phần 600.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Trần Quang Khải

2. Lâm Đồng: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Tân Hà

3. Vĩnh Phúc: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Yên lạc

4. Nghệ An: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Thanh Chương 3


Tiêu chí: Học sinh nghèo (Được nhà nước công nhận và không công nhận vì nhiều lí do) , đạt học sinh giỏi cuối kì.

Tài liệu địa Lý miễn phí. idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Lên đầu trang