HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tại sao gần đây Hoa kì luôn luôn nhập siêu? Điều đó có mâu thuẫn gì với nền kinh tế hàng đầu thế giới?

Tại sao gần đây Hoa kì luôn luôn nhập siêu? Điều đó có mâu thuẫn gì với nền kinh tế hàng đầu thế giới?

Tại sao gần đây Hoa kì luôn luôn nhập siêu? 
Điều đó có mâu thuẫn gì với nền kinh tế hàng đầu thế giới?


- Để đáp ứng nhu cầu phát triển cao trong nền KT nhất là trong lĩnh vực CN,
nguồn nguyên nhiên liệu trong nước không đủ đáp ứng buộc Hoa kì phải
nhập từ nước ngoài với giá trị ngày càng tăng.
- Hoa kì là nước đứng đầu thế giới về chuyển giao công nghệ cho các nước khác
- Hiện nay, hầu hết các nước đều sử dụng các quy trình công nghệ và kĩ thuật
 của Hoa kì.
+ TTLL của nhiều nước phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các
 vệ tinh của Hoa kì.
+ Hoạt động tài chính ngân hàng có cơ sở ở nhiều nước trên thế giới. Nguồn thu này đảm bảo nền kinh tế phát triển trong tình trạng nhập siêu
 với giá trị lớn, kéo dài.
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Hoa Kỳ Tin tức
Lên đầu trang