HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kì ?

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kì ?

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kì ? - Phần lớn lãnh thổ nằm trong vành đai khí hậu ôn hòa nên có nhiều thuận lợi cho các hoạt động sản xuất.
- Diện tích đất nông nghiệp lớn, rất phì nhiêu thích hợp cho các loại cây trồng ôn đới.
- Có nhiều đồng cỏ để phát triển chăn nuôi. 
- Có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú và trử năng thủy điện dồi dào.....................
Nguyên nhân nào ban đầu đã giúp cho kinh tế Hoa kì phát triển nhanh chóng, đạt thành tựu cao?

- Vị trí địa lí thuận lợi.
- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
- Dân cư - xã hội có nhiều thuận lợi.
- Nguồn lao động nhập cư dồi dào  và có kĩ thuật cao.


.......
Dựa vào kiến thức đã học, nêu những nguyên nhân giúp cho Hoa Kì  kể từ năm 1890 nền kinh tế  đã vượt Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến ngày đến nay?

- Nguồn tài nguyên dồi dào.
- Nguồn lao động dồi dào, có kỹ thuật cao do người nhập cư đưa đến.
- Sức lao động sớm được giải phóng.
- Đất nước không bị chiến tranh tàn phá.
- Thu được nguồn lợi lớn từ 2 cuộc chiến tranh thế giới.
- Chính sách thực dân kiểu mới giúp Hoa Kì khai thác nguồn tài nguyên, mở rộng thị trường. 

..........
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Hoa Kỳ Tin tức
Lên đầu trang