HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy. Chớp đằng nam vừa làm vừa chơi

Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy. Chớp đằng nam vừa làm vừa chơi


"Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy
             Chớp đằng nam vừa làm vừa chơi. "  (ở ĐBSHồng)
      
Hoặc ở Bắc Trung Bộ lại khác một tí:

"Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy
              Chớp đằng tây vừa cầy vừa chơi."


            Giải thích: 
Phía đông là phía biển, khi ở phía biển có chớp thì mưa sắp tới, chuẩn bị chạy lúa là vừa.(thu lúa đang phơi về nhà) , còn khi chớp đằng nam (đối với ĐBSH) thì không mưa do gió từ đất ra (khô) thì cứ vô tư.

            Cũng như với Bắc Trung Bộ chớp đằng Tây cho Mưa ở bên Lào (Lào ở bên sườn Tây Trường Sơn) và khi qua sườn Đông – phía Việt Nam thì khô nóng – nên cứ vừa cầy vừa chơi vì gió từ Lào qua là gió nóng và khô. Tài liệu Địa Lý miễn phí.
 idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Ca dao - tục ngữ Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang