HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Trong bài 13 Địa lí lớp 10 - “Mưa và phân bố lượng mưa trên trái đất”
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.”


Giải thích

Khi trời sắp mưa thì độ ẩm trong không khí tăng lên (không khí chứa nhiều hơi nước) , vì thế làm đôi cánh chuồn chuồn dính lại nên nó khó đập cánh bay cao.


Khi trời khô hạn không mưa, độ ẩm trong không khí thấp, nên không ảnh hưởng gì đến đôi cánh chuồn chuồn, vì thế nó bay cao dễ dàng.Tài liệu Địa Lý miễn phí.idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Ca dao - tục ngữ Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang