HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Khi nào nhạn nở đầy hoa (nhãn) - Kiến leo cột nhà, chạy lụt cho mau

Khi nào nhạn nở đầy hoa (nhãn) - Kiến leo cột nhà, chạy lụt cho mau


“Khi nào nhạn nở đầy hoa (nhãn)
 Kiến leo cột nhà, chạy lụt cho mau".


Giải thích:  

Khi trời sắp mưa lớn thì độ ẩm cao, làm hoa dễ nở - nhất là hoa nhãn.


Kiến có giác quan nhạy về độ ẩm trong không khí, nên vội chuyển chỗ từ dưới hang lên cột nhà để tránh bị ngập- tất nhiên là nguyên đàn kiến kéo nhau đi từng đàn, (chứ chỉ một vài con thì không có gì) điều đó cho thấy mưa sẽ rất lớn, cần chuẩn bị chạy lụt. 
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Ca dao - tục ngữ Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang