HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Kiến đen leo ngược, trời mưa như trút. Kiến đen xuống hang, trời nắng chang chang

Kiến đen leo ngược, trời mưa như trút. Kiến đen xuống hang, trời nắng chang chang


"Kiến đen leo ngược, trời mưa như trút.
Kiến đen xuống hang, trời nắng chang chang"

 "Kiến đen tha trứng lên cao, thể nào cũng có mưa rào rất to".


         
Giải thích:  
Khi trời sắp mưa lớn, kiến có giác quan cảm nhận được độ ẩm không khí, nên di chuyển chỗ ở lên cao để tránh lụt. 
Còn khi trời nắng, kiến di chuyển xuống hang, nơi có độ ẩm tương đối cao hơn và nhiệt độ tương đối mát hơn so với ngoài trời.
Tài liệu Địa Lý miễn phí.

idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Ca dao - tục ngữ Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang