Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma (Có trắc nghiệm - đáp án)

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

(Có trắc nghiệm - đáp án)

Câu 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê

Lời giải:

a, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b, Tính phần quãng đường được rút ngắn.

QUÃNG ĐUỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH XUY-Ê SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA CHÂU PHI
Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
c, Bài viết ngắn về kênh đào Xuy-ê

Kênh đào Xuy-ê trong sự phát triển kinh tế của Ai cập, vùng Địa Trung Hải và Trung Đông

1. Vị trí của kênh đào Xuy-ê

- Kênh đào Xuy-ê được đào cát ngang eo đất Xuy-ê, nằm phía đông bắc cháu Phi, nơi Biển Đỏ với Đia Trung Hái.

2. Đặc điểm của kênh đào và quá trình khai thác

- Kênh đào Xuy-ê được khởi công đào từ 1859 đến năm 1869 được đưua vào sủ dụng. Kênh đào 195 km, tàu chở từ 150.000 đến 250.000 tấn có thể qua lại va thời gian qua kênh ước chừng 11 - 12 giờ. Năm 1956, Ai Cập tiến hành quốc hữu hóa kênh đào này từ tay của các công ty Anh. Từ đó đến nay kênh đào đã phát huy tác dụng rất tốt.

3. Những lợi ích của kênh đào khi sử dụng

- Kênh đào đã giúp rút ngắn lộ trình hànghải giữa các vùng công nghiệp Tây Âu, Bắc Mĩ, Biển Đen với vùng nguyên và nhiên liệu giàu có của Tây Á va Đông Nam Á từ 23% đến 65% so với con đường đi vòng Phi.

- Mỗi năm tính trung bình có đến 15% luồng hàng hải viễn dương 20%lượng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ qua kênh. Năm 2000, có dến 14.000 tàu qua lại, mang đến cho Ai Cập nguồn thu ngoai tệ chừng 2 tỉ USD.

4. Những trở ngại, tổn thất khi kênh đào ngừng hoạt động Do cuộcchiến giữa Ai Cập và I-xra-en xảy ra vào năm 1967, lưu thông qua kênh đào bị gián đoạn, đến năm 1975 mới mở lại.

Điều này đã gây trở ngại lớn cho ngành hàng hải thế giới; nhất là các nước trong vùng Biển Đen và Địa Trung Hải. Giá thành vặn chuyển hàng giữa hai thị trường châu Âu và châu Á tăng lên. Hành trình bất trác hơn vì phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi; nơi có nhiều sóng to, gió dữ. Riêng Ai Cập mất một nguồn thu nhập khá lớn từ thuế hải quan và khách du lịch.

Câu 2: Tìm hiểu về kênh đào Pa-na-ma

Lời giải:
a, Xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

b, Tính phần quãng đường được rút ngắn

QUÃNG ĐUỜNG ĐUỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUẠ KÊNH PA-NA-MA SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA NAM MĨ
Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma


c, Bài viết ngắn về kênh Pa-na-ma

Kênh Pa-na-ma, con đường hàng hải nối hai khu vực kinh tế năng động Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

1. Vị trí địa lí của kênh Pa-na-ma

- Kênh đào Pa-na-ma nằm ở vị trí cực Nam của eo đất Trung Mĩ, cũng là nơi khởi đầu của lục địa Nam Mĩ. Kênh Pa-na-ma cắt qua eo đất, nơi có chiều ngang hẹp nhất chỉ 50km, nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.
2. Đặc điểm của kênh đào và quá trình khai thác

- Kênh Pa-na-ma được khởi công xây dựng từ năm 1882, nhưng do sai lầm về thiết kế, đến năm 1904, khi Hoa Kì thay Pháp, công trình mới được tổ chức thi công và năm 1914 thì chính thức đưa vào khai thác. Kênh có chiều dài 64km nhưng do độ chênh mực nước biển của hai đại dương đến 26m nên các kĩ sư phải thiết kế thêm nhiều âu tàu. Do vậy, kênh chỉ có.khả năng tiếp nhận được tàu có trọng tải dưới 65.000 tấn.

3. Những lợi ích của kênh đào khi hoạt động

- Kênh đào Pa-na-ma cho phép rút ngắn lộ trình hàng hải từ các cảng cửa hai bờ Đại Tây Dương sang các cảng hai bờ Thái Bình Dương từ 14 đến 81%. Kênh Pa-na-ma là con đường hàng hải quan trọng đối với nền kinh tế và các hoạt động quản sự nối thông hai bờ đông-tây của Hoa Kì. Vì vậy, bằng mọi giá Hoa Kì đã tìm cách kiếm soát kênh đào này lâu dài.

- Nhờ sự đấu tranh bền bỉ, tháng 12/1999, Hoa Kì đã phải traọ trả hoàn toàn chủ quyền kiểm soát kênh đào và vùng đất rộng 1.430km2 dọc hai bờ kênh về cho nhân dân Pa-na-ma.

- Kênh đào Pa-na-ma còn là tuyến hàng hải liên kết kinh tế và tình hữu nghị giữa các nước hai bờ đông tây của khu vực kinh tế Mĩ Latinh đầy năng động hiện nay.

--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vn
Toán học: toanhoc.HLT.vn
Vật lý: vatly.HLT.vn
Hóa học: hoahoc.HLT.vn
Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
Lịch sử: lichsu.HLT.vn
GDCD: gdcd.HLT.vn
Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 38 (có đáp án): Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Câu 1: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?

A. Kênh Xuy-ê.     B. Kênh Pa-na-ma.

C. Kênh Ki-en.     D. Kênh Xtốc-khôm.

Đáp án: A

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào ?

A. I-ran.     B. A-rập Xê-út.

C. Ai Cập.     D. Li-Bi.

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào ?

A. Anh.   B. Pháp.   

C. Mĩ.   D. Ai Cập.

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là

A. Các nước Mĩ la tinh.

B. Hoa Kì.

C. A-rập Xê-út.

D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)

A. 58%.   B. 70%.   C. 42%.   D. 50%.

Đáp án: C

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ô-đét-xa đến Mum-bai là 64%.

Câu 7: Từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

A. 58%.   B. 70%.   C. 42%.   D. 50%.

Đáp án: A

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa là 58%.

Câu 8: Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).

A. 58%.   B. 25%.   C. 23%.   D. 77%.

Đáp án: C

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam là 23%.

Câu 9: Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?

A. Lương thực, thực phẩm.

B. Hàng tiêu dùng.

C. Máy móc công nghiệp.

D. Dầu mỏ.

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Kênh đào Pa-na-ma nối liền

A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Đáp án: D

Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Kênh đào Pa-na-ma được đưa vào sử dụng năm

A. 1882.   B. 1904.   C. 1914.   D. 1999.

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Kênh đào Pa-na-ma được Hoa Kì trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa-na-ma vào năm

A. 1977.   B. 1999.   C. 1979.   D. 1998.

Đáp án: B

Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Tổng chiều dài của kênh Pa-na-ma là

A. 40 km.   B. 46 km.   C. 64 km.   D. 50 km.

Đáp án: C

Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Từ Niu-Iooc đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

A. 60%.   B. 70%.   C. 25%.   D. 50%.

Đáp án: A

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xan Phran-xi-xcô là 60%.

Câu 15: Từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

A. 60%.   B. 26%.   C. 20%.   D. 50%.

Đáp án: C

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô là 20%.

Câu 16: Từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).

A. 60%.   B. 26%.   C. 20%.   D. 50%.

Đáp án: B

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma là 26%.

Câu 17: Từ Niu-Iooc đến Xít-ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )

A. 60%.   B. 70%.   C. 26%.   D. 50%.

Đáp án: C

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xít-ni là 26%.

Câu 18: Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )

A. 60%.   B. 70%.   C. 25%.   D. 12%.

Đáp án: D

Giải thích:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

Công thức:

    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po là 12%.Tài liệu Địa Lý miễn phí.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn - lop10.idialy.com - lop11.idialy.com -lop12.idialy.com
Lên đầu trang