HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

ĐỀ THI SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 8 CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

ĐỀ THI SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 8 CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

ĐỀ THI SINH GIỎI ĐỊA LÝ LỚP 8 CẤP TRƯỜNG  - TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNGTRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG
 
 ĐỀ THI  SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2017-2018
MÔN ĐỊA LÝ 8
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)I. Lý thuyết
Câu 1  (2,0 điểm)
 Lớp vỏ khí được chia thành những tầng nào? Tầng nào có vai trò quan trọng nhất với đời sống con người ? vì sao?
Câu 2 (4,5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:
- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư, xã hội  của khu vực Đông Nam Á?
- Tại sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
Câu 3 (4,0điểm)  Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
- Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi  nước ta?
Câu 4 (3,0 điểm) Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy cho biết:
Khu vực địa hình đồi núi nước ta được chia thành những vùng nào?
     - So sánh địa hình hai vựng núi Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ.

II. Kĩ năng.

Câu 5 (3,0điểm)
  a.  Dựa vào số ghi tỉ lệ của của bản đồ sau đây  1:200000 và 1:6000000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.
b. Một bức điện được gửi đi từ Hà Nội - Việt Nam (múi giờ số 7) hồi 13h ngày 25-4-2012 đến Tôkiô - Nhật Bản (múi giờ số 9). Một giờ sau trao cho người nhận, hỏi lúc ấy là mấy giờ, ngày nào ở Tôkiô?
Điện trả lời được gửi lại từ Tôkiô hồi 18h ngày 26 -4 -2012. Một giờ sau thì trao cho người nhận, hỏi lúc đó là mấy giờ ở Hà Nội?
Câu 6(3,5đ)
          Các loại đất chính ở nước ta chiếm tỉ lệ như sau:
Các loại đất
Đất jeralit đồi núi thấp chiếm
Đất mùn núi cao chiếm
Đất phù sa chiếm
Tỉ lệ
65%
11%
24%
 
Dựa vào bảng số liệu trên em hãy:
a.Vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta?
b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét và nêu sự phân bố các loại đất nước ta?

---------------Hết----------------

Học sinh được sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam (Nhà xuất bản Giỏo dục năm 2009)./

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 (Đáp án gồm 03 trang)
 
Nội dung
Thang điểm
 Câu 1 (2,0 điểm)
-Lớp vỏ khí được chia làm các tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển
- Tầng có vai trò quan trọng nhất là tầng đối lưu.
-  Tầng đối lưu có vai trò quan trọng nhất vì:
+ Nằm sát mặt đất, tới độ cao 16km.                                                                
+Tầng này tập trung tới 90% khụng khớ và hơi nước.                                                          
+Khụng khớ trong tầng nàychuyển động theo chiều thẳng đứng và là nơi sinh ra tất cả các hiện tượng như : mây, mưa, sớm, chớp…. Các hiện tượng này có ảnh hưởng lớn tới đời sống của con người và sinh vật trên Trái Đất.                                                                                                                                                                         
 

0.5

0.5

0.25
0,25
0,5

 
 Câu 2 (4,5 điểm)
Đặc điểm dân cư, xó hội của khu vực Đông Nam Á.
*Đặc điểm dân cư
- Đông Nam Á có số dân khá đông (536 triệu người vào năm 2002)
- Mật độ dân số cao (119 người/km2 vào năm 2002)
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao (1,5% vào năm 2002)
- Đông Nam Á có cơ cấu dân số trẻ.
- Đông Nam Á có nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít
- Dân đông và dân số trẻ vừa là nơi có nguồn lao động dồi dào vừa là thị trường tiêu thụ rộng lớn.
- Khu vực cú 11 quốc gia
- Phân bố dân cư không đồng đều: dân cư tập trung đông ở đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở miền núi.
* Đặc điểm xã hội.
- Các nước trong khu vực có nhiều nét tương đồng trong sản xuất và sinh hoạt như cùng trồng lúa nước, cùng lấy trâu bò làm sức kéo…
- Các nước trong khu vực có chung lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Các nước trong khu vực có nhiều nét khác nhau về phong tục tập quán, tín ngưỡng và chế độ chính trị.
- Những nét tương đồng là cơ sở để các nước hợp tác toàn diện với nhau
. Kinh tế các nước phát triển chưa vững chắc.
- Hiện nay đa số các nước trong khu vực đều tiến hành công nghiệp hóa: Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ và giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp.
- Nền kinh tế các nước trong khu vực phát triển chưa vững chắc là do:
+ Kinh tế của khu vự dễ bị tác động từ bên ngoài: VD cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 – 1998 ở khu vực bắt đầu từ Thái Lan sau đó lan ra khu vực đó kéo theo sự suy giảm kinh tế của nhiều nước trong khu vực, mức tăng trưởng giảm, sản xuất bị đình trệ, nhiều nhà máy bị đóng cửa, công nhận thất nghiệp.
+ Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế: Rừng bị chặt phá nhiều, không khí và nguồn nước bị ô nhiễm… Điều đó sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của khu vực.
                                                                                         0.25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25


0,25

0,25
0,25

0,25

0,25


0,50,5
 Câu 3  ( 4,0 điểm)
Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:
- Tính chất nhiệt đới :
+ Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được một triệu kilôcalo trong một năm                        
+ Số giờ nắng đạt từ 1400 đến 3000 giờ trong một năm                                                         + Nhiệt độ không khí trung bình năm của tất cả các địa phương đều trên 210C.              
       Đặc điểm này là do lãnh thổ nước ta nằm trong 2 đường chí tuyến thuộc môi trường nhiệt đới nên có góc nhập xạ lớn.
- Tính chất gió mùa:
+ Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió                                             + Mùa đông có gió mùa Đông Bắc lạnh khô, mùa hạ có gió mùa Tây Nam và Đông Nam nóng ẩm                                                                                                                                    
- Tính chất ẩm:
+ Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1500mm - 2000mm                                                  + Độ ẩm tương đối của không khí cao trên 80%.                                                           
Ảnh hưởng của khí hậu đến sông ngòi.
- Với tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu đó ảnh hưởng đến sông ngòi.
+ Với lượng mưa hàng năm lớn nên sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp, nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10 km.
+ Tính chất gió mùa nên ở nước ta có hai mùa khí hậu khác nhau là mùa mưa và mùa khô, trong đó lượng mưa mùa mưa chiếm tới 80% điều này đó dẫn đến sông ngòi có hai mùa nước là mùa lũ và mùa cạn, lượng nước mùa lũ chiếm tới 70% đến 80% của cả năm.
+ Với lượng mưa lớn tập trung theo mùa đó gia tăng xói mòn đất nên sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn, tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước trung bình 200 triệu tấn/năm.
 
0,25
0,25
0,25
0,5


0,25
0,5


0,25
0,25


0,5

0,50,5

Câu 4  ( 3,0 điểm)
- Khu vực đồi núi nước ta bao gồm các bộ phận:
+ Vùng đồi núi Đông Bắc
+ Vùng núi Tây Bắc
+ Vùng núi Trường Sơn Bắc
+ Vùng núi cao nguyên Trường Sơn Nam
- Điểm khác nhau giữa vùng núi ĐB và vùng núi TB
* Vùng núi Đông Bắc
+ Nằm ở tả ngạn Sông Hồng từ dãy Con Voi đến Quảng Ninh
+ Địa hình chủ yếu là núi thấp và trung bình nổi bật với các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
+ Địa hình Cacxtơ khá phổ biến( dẫn chứng)
* Vùng núi Tây Bắc
+ Nằm ở giữa sông Hồng và sông Cả
+ Địa hình cao, hiểm trở nhất nước ta: Đỉnh Phan-Xi – Păng cao 3143m
+ Hướng của địa hình là hướng TB-ĐN: Dãy núi Hoàng Liên Sơn
+ Có nhiều đồng bằng nhỏ giữa núi như: cánh đồng Than Uyên; Mường Thanh...
 0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,5

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

 
Câu 5 (3,0đ) 
a. Học sinh tính toán và lập luận được:
- Lúc gửi đi ở Việt Nam là 13h thì ở Tôkiô là 15h vì cách nhau 2 múi giờ và giờ ở Tôkiô sớm hơn.                                                                                                                                - Một giờ sau tức là 14h ở Việt Nam và là 16h ở Tôkiô - Nhật Bản thì người đó nhận được bức điện cũng là ngày 25-4-2012.                                                                                     
- Điện trả lời tại Tôkiô lúc 18 h ngày 26-4-2012 tức khi đó ở Việt Nam là 16h, một giờ sau thì nhận được tại Việt Nam tức là lúc 17h cũng của ngày 26-4-2012.                                                   
a. Tính khoảng cách trên bản đồ dựa vào tỉ lệ bản đồ
- Với tỉ lệ 1à:        1:200 000 => 5cm trên bản đồ sẽ ứng với 5cm   x  200 000 =                   1000 000cm  =  10km thực địa
- Với tỉ lệ 1à:        1:6000 000 => 5cm trên bản đồ sẽ ứng với 5cm   x  6000 000 = 30 000 000cm  =  300km thực địa
 0,5
0,5
0,5


0,75


0,75

 
Câu 6: (3,5đ)
a.  Vẽ biểu đồ hình tròn cơ cấu ba nhóm đất chính.
- Vẽ đúng tỉ lệ các nhóm đất ( 1% = 3,60).
- Có chú thích, tên biểu đồ, đẹp.
b. Nhận xét:
-Nhóm đất jeralit chiếm 65% có diện tích lớn nhất phân bố chủ yếu ở vủng đồi núi nước ta.
- Đất phù sa chiếm (24%) phân bố ở các đồng bằng nhiều nhất là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
- Đất mùn núi cao chiếm 11% diện tích nhỏ nhất phân bố dưới thảm rừng vùng núi cao chủ yếu là đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ.
 

1,5

0,5


0,5
0,5


0,5

20 điểm

Tác giả bài viết: Mai Thị Mai Hương
Nguồn tin: Trường THCS Nam Cường Lào Cai


Đề thi Đề thi HSG 8 Tin tức
Lên đầu trang