HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 3)

Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 3)

Bài tập thực hành địa lý lớp 10
Bài tập thực hành địa lý lớp 10

Câu 11. Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ THẾ GIỚI THỜI KÌ 1970-2013

Năm

1970

1980

1990

2000

2005

2013

Sản lượng lương thực (triệu tấn)

1213

1561

1950

2060

2080

2518

Dân số (triệu người)

3708

4454

5275

6078

6477

7137

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi sản lượng lương thực, dân số thế giới và bình quân lương thực đầu người thế giới thời kì 1970-2013.

b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng lương thực bình quân đầu người thời kì 1970-2013.

Câu 12.  Cho bảng số liệu:

BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM THEO VĨ ĐỘ CẢU HAI BÁN CẦU

(Đơn vị: 0C)

Vĩ độ

00

200

300

400

500

600

700

800

Bán cầu A

1,8

7,4

13,3

17,7

23,8

29,0

32,2

31,0

Bán cầu B

1,8

5,9

7,0

4,9

4,3

11,8

19,5

28,7

a. Xác đinh A, B thuộc bán cầu nào?

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt năm theo vĩ độ của hai bán cầu.

Câu 13. Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP

CỦA THẾ GIỚI THỜI KÌ 1990-2010

Năm

1990

1995

2000

2010

Lúa mì (triệu tấn)

592,3

542,6

585,1

653,4

Cừu (tỉ con)

1,21

1,08

1,06

1,0

Nuôi trồng thủy sản (triệu tấn)

16,8

25,6

45,7

59,9

Diện tích rừng (ha)

3440

3455

3869

4033

(Nguồn: FAO)

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp thế giới thời kì 1990-2010.

b. Từ biều đồ rút ra những nhận xét và giải thích cần thiết.

 

 

 

Câu 14. Cho bảng số liệu sau:

ĐỘ DÀI THỜI GIAN CỦA CÁC MÙA TRONG NĂM

Bắc bán cầu

Số ngày, giờ

Nam bán cầu

 

89 ngày 18 giờ 35 phút

 

 

92 ngày 20 giờ 50 phút

 

 

89 ngày 00 giờ 02 phút

 

 

93 ngày 14 giờ 13 phút

 

Xác định mùa ở hai bán cầu có độ dài tương ứng và giải thích sự chênh lệch về thời gian giữa các mùa ở hai bán cầu.

Câu 15. Cho bảng số liệu:

TỈ SUẤT DI CƯ THUẦN Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2014 (Đơn vị: %)

Vùng

2005

2014

Đồng bằng sông Hồng

-0,6

-0,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

-0,4

-0,2

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

-2,6

-1,8

Tây Nguyên

-0,2

1,6

Đông Nam Bộ

7,2

11,2

Đồng bằng sông Cửu Long

-1,8

-6,7

Hãy nhận xét và giải thích về tình hìn di cư ở nước ta trong thời gian trên.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang