HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 5)

Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 5)

Bài tập thực hành địa lý lớp 10
Bài tập thực hành địa lý lớp 10

Câu 21. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2014

Năm

2005

2009

2011

2014

Diện tích (nghìn ha)

7329,2

7437,2

7655,4

7816,2

Sản lượng (nghìn tấn)

35832,9

38950,2

42398,5

44974,6

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta giai đoạn 2005-2014.

b. Nêu nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta giai đoạn 2005-2014.

Câu 22. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI VÀ THEO GIỚI TÍNH CÁC NƯỚC NĂM 2007

(Đơn vị: %)

Nhóm tuổi

Nước A

Nước B

Nam

Nữ

Nam

Nữ

0 – 14

19,3

18,5

7,3

7,1

15 – 59

28,3

28,9

31,3

31,0

60 trở lên

2,7

2,3

10,2

13,1

a. Hãy cho biết A, B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?

b. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo độ tuổi đến sự phát triển kinh tế - xã hội các nước trên.

 

 

 

 

 

Câu 23.  Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2015 PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ

CỦA NƯỚC TA

Vùng kinh tế

Dân số trung bình

(nghìn người)

Mật độ dân số

(người/km2)

Cả nước

91 713,3

277,0

Đồng bằng sông Hồng

20 925,5

994

Trung du miền núi Bắc Bộ

11 803,7

124

Duyên hải miền Trung

19 658

205

Tây Nguyên

5 607,9

103

Đông Nam Bộ

16 127,8

684

Đồng bằng sông Cửu Long

17 590,4

434

a. Tính diện tích của cả nước và các vùng kinh tế năm 2015 (km2).

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và mật độ dân số của các vùng kinh tế.

Câu 24. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

Ngày, tháng

Nửa cầu ngả về phía Mặt Trời

Vĩ độ trên Trái Đất có góc chiếu sáng 900 lúc giữa trưa

Nửa cầu nhận được lượng nhiệt lớn

21/3

 

 

 

33/6

 

 

 

23/9

 

 

 

22/12

 

 

 

Câu 25. Dựa vào bảng số liệu sau:

TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM

(Đơn vị: %)

                Giai đoạn

Nhóm nước

1960-1965

1975-1980

1985-1990

1995-2000

2001-2005

Phát triển

Đang phát triển

Thế giới

1,2

2,3

1,9

0,8

1,9

1,6

0,6

1,9

1,6

0,2

1,7

1,4

0,1

1,5

1,2

a. So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển và thế giới.

b. Dân số tăng nhanh ở các nước đang phát triển dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang