Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 10-11-12 miễn phí

 
Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 4-12 miễn phí

Website: ppt.HLT.vn

      Các bạn lưu ý: Cần phải đăng kí và đăng nhập vào violet để tải về. Violet có giới hạn tải về nên các bạn lựa chọn bài ưng ý nhất để tải.

Đang cập nhật.....III. CẤP 3 - THPT (LỚP 10-11-12)

1.  Lớp  10


PHẦN I - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương 1. Bản đồ

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Chương 2. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái đất

Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Chương 3. Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 13. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Chương 4. Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
            Link 1
            Link 2
            Link 3

PHẦN II - ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Chương 5. Địa lý dân cư

Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 23. Cơ cấu dân số
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 24. Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Chương 6. Cơ cấu nền kinh tế

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Chương 7. Địa lý nông nghiệp

Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Chương 8. Địa lý công nghiệp

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Chương 9. Địa lý dịch vụ

Bài 35. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 37. Địa lý các ngành giao thông vận tải
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama (Giảm tải)
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc (Giảm tải)
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 40. Địa lý ngành thương mại
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững
            Link 1
            Link 2
            Link 3


------------------------2.  Lớp 11---------------------PHẦN A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GiỚI

Bài 1. Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Nếu yêu cầu mật khẩu thì cá bạn nhập pass là idialy nhé

PHẦN B - ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa kì
            Link 1
            Link 2
            Link 3


Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu về liên minh châu âu
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 4. Cộng hòa Liên bang Đức
            Link 1
            Link 2
            Link 3


Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bổ nông nghiệp của Liên bang Nga
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Bài 9. Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản
            Link 1
            Link 2
            Link 3


Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 4. Thực hành. Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Tiết 2. Thực hành: tìm hiểu về dân cư Ô-xtrâylia
            Link 1
            Link 2
            Link 3----------------------- 3.  Lớp 12 -------------------------PHẦN I - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 4-5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 6-7. Đất nước nhiều đồi núi
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 4
              Link 5
             Link 6

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Bài 9-10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 4
            Link 5
            Link 6
            Link 7
Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc Nam và Đông Tây)
            Link 1
            Link 2
            Link 3
            Link 4
            Link 5
Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: hết phần phân hóa theo độ cao)
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
            Link 1
            Link 2
            Link 3

PHẦN II - ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 17. Lao động và việc làm
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 18. Đô thị hóa
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
            Link 1
            Link 2
            Link 3

PHẦN III - ĐỊA LÝ KINH TẾ


Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
            Link 1
            Link 2
            Link 3

Địa lý các ngành kinh tế

1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3

2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
            Link 1
            Link 2
            Link 3

3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, dịch vụ
            Link 1
            Link 2
            Link 3

PHẦN IV - ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
            Link 1
            Link 2
            Link 3
Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm
            Link 1
            Link 2
            Link 3

PHẦN V - ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
            Link 1
            Link 2
            Link 3


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang