HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tổng hợp link tải bài giảng powerpoint địa lý lớp 4 miễn phí

Tổng hợp link tải bài giảng powerpoint địa lý lớp 4 miễn phí

Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 4-5 miễn phí
Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 4-5 miễn phí

Website: ppt.HLT.vn
Đang cập nhật.....

Địa Lý Tiểu Học - Cấp 1 - Lớp 4


Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Trung du Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 5: Tây Nguyên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (Tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Thành phố Đà Lạt
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 10: Ôn tập
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 15: Thủ đô Hà Nội
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Thành phố Hải Phòng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 22: Thành phố Cần Thơ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 23: Ôn tập
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 27: Thành phố Huế
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 28: Thành phố Đà Nẵng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 29: Biển, đảo và quần đảo
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 31-32: Ôn tập
        Link 1
        Link 2
        Link 3----------------HLT----------------


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Giáo án Giáo viên Lớp 4 Lớp 5 PowerPoint Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang