HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tổng hợp link tải bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 6-7-8-9 miễn phí

Tổng hợp link tải bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 6-7-8-9 miễn phí

Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 6-7-8-9 miễn phí
Tổng hợp bài giảng powerpoint địa lý các khối lớp 6-7-8-9 miễn phí

Website: ppt.HLT.vn
Các bạn lưu ý: Cần phải đăng kí và đăng nhập vào violet để tải về. Violet có giới hạn tải về nên các bạn lựa chọn bài ưng ý nhất để tải.

Đang cập nhật.....

iDiaLy.com - Tài liệu địa lý miễn phí
II. CẤP 2 - THCS (LỚP 6-7-8-9)

1. Lớp 6
A.  THEO SGK của BGD


Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 15: Các mỏ khoáng sản
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 17: Lớp vỏ khí
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 23: Sông và hồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 24: Biển và đại dương
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3


B. Theo Sách mới 'Cánh diều' Bài 1: Hệ thông kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Lược đồ trí nhớ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Thực hành: đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 2: Trái đất – hành tinh trong hệ mặt trời

Bài 5: Trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng và kích thước của trái đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả địa lí
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các hệ quả địa lí
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Các dạng địa hình chính, khoáng sản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Thực hành: đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lắt cắt địa hình đơn giản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Khí quyển của trái đất. Các khối khí. Khí áp và gió
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên trái đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Thực hành xác định trên lược đồ các đại dương thế giới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 21: Lớp đất trên trái đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên trái đất. Rừng nhiệt đới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 23: Thực hành tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 25: Con người và thiên nhiên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 26: Thực hành tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3C. Theo Sách mới 'Kết nối tri thức'Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 5: Lược đồ trí nhớ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời
Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất
Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Núi lửa và động đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu
Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 5: Nước trên Trái Đất
Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 21: Biển và đại dương
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất
Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Rừng nhiệt đới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 7: Con Người và thiên nhiên
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3

------------------------ 2. Lớp 7 -------------------------Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường
Bài 1: Dân số
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Phần 2: Các môi trường địa lí
Chương 1: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.
Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 6: Môi trường nhiệt đới
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
 
Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.
Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 19: Môi trường hoang mạc
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 
Bài 21: Môi trường đới lạnh
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
  
Bài 23: Môi trường vùng núi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục
 
Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 6: Châu Phi
Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 30: Kinh tế châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 32: Các khu vực châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 7: Châu Mĩ
Bài 35: Khái quát châu Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 8: Châu Nam Cực
Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 9: Châu Đại Dương
Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Chương 10: Châu Âu
Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 55: Kinh tế châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 56: Khu vực Bắc Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 58: Khu vực Nam Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 59: Khu vực Đông Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 60: Liên minh Châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
        Link 1
        Link 2
        Link 3


----------------- 3. Lớp  8 -----------------------


Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục
XI: Châu Á
Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Khí hậu châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia
        Link 1
        Link 2
        Link 3
XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 21: Con người và môi trường địa lí
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Phần 2: Địa lí Việt Nam
Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Địa lí tự nhiên
Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Vùng biển Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3---------------------------- 4. Lớp 9 ----------------------------Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)
Địa Lí Dân Cư
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Địa Lí Kinh Tế
Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 15: Thương mại và du lịch
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
        Link 1
        Link 2
        Link 3

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ
Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 28: Vùng Tây Nguyên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Địa Lí Địa Phương
Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
        Link 1
        Link 2
        Link 3
Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
        Link 1
        Link 2
        Link 3


--------------HLT------------


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Giáo án Giáo viên Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 PowerPoint Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang