HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí lớp 6

Mục lục Địa Lí lớp 6

Địa Lí lớp 6
Mục lục Địa Lí 6

Mục lục Địa Lí 6 - Chân trời sáng tạoBài mở đầu: Tại sao cần học Địa lí?


Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí


Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng


Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ


Bài 4: Lược đồ trí nhớ


Chương 2: Trái đất - Hành tinh của hệ mặt trời

Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất


Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả


Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả


Bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế


Chương 3: Cấu tạo của Trái đất, Vỏ Trái đất

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa


Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản


Bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản


Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên Trái Đất


Bài 13: Thời tiết và khí hậu


Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu


Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa


Chương 5: Nước trên trái đất

Bài 16: Thủy quyền. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà


Bài 17: Sông và hồ


Bài 18: Biến và đại dương


Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất

Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình


Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới


Bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương


Chương 7: Con người và thiên nhiên

Bài 22: Dân số và phân bố dân cư


Bài 23: Con người và thiên nhiên


Bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên


-------------HLT.vn----------------

Mục lục Địa Lí lớp 6 - Kết nối tri thức

Địa Lí lớp 6
Bài mở đầu

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí


Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ


Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ


Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ


Bài 5: Lược đồ trí nhớ


Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời


Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả


Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả


Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa


Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo


Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi


Bài 12: Núi lửa và động đất


Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản


Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản


Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió


Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa


Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu


Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa


Chương 5: Nước trên Trái Đất

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước


Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà


Bài 21: Biển và đại dương


Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất


Bài 23: Sự sống trên Trái Đất


Bài 24: Rừng nhiệt đới


Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất


Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương


Chương 7: Con Người và thiên nhiên

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới


Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên


Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững


Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

-------------HLT.vn--------------

Mục lục Địa Lí lớp 6 - Cánh diều

Địa Lí lớp 6


Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa Lí?


Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ


Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Bài 3: Lược đồ trí nhớ

Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ


Chương 2: Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất


Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí


Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí


Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa


Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất


Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi


Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản


Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản


Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió


Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu


Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu


Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa


Chương 5: Nước trên Trái Đất

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất


Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà


Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển


Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới


Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất


Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới


Bài 23: Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương


Chương 7: Con người và thiên nhiên

Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới


Bài 25: Con người và thiên nhiên


Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

---------------HLT.VN--------------

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 6 theo SGK cũBài mở đầuChương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất


Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa líBài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồBài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồBài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồBài 5: Lược đồ trí nhớChương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời


Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt TrờiBài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quảBài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quảBài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địaChương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất


Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạoBài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núiBài 12: Núi lửa và động đấtBài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sảnBài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giảnChương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậuBài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gióBài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưaBài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậuBài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưaChương 5: Nước trên Trái Đất


Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nướcBài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hàBài 21: Biển và đại dươngChương 6: Đất và sinh vật trên Trái ĐấtBài 22: Lớp đất trên Trái ĐấtBài 23: Sự sống trên Trái ĐấtBài 24: Rừng nhiệt đớiBài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái ĐấtBài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phươngChương 7: Con Người và thiên nhiên


Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giớiBài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiênBài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vữngBài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Danh Mục Lí thuyết 6 Lớp 6 Tin tức
Lên đầu trang