Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8 (có đáp án): Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8 (có đáp án): 

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Phần 1)

iDiaLy.com - Tài liệu địa lý miễn phí 

- Webiste: idialy.com

- Apps CHplay: idialy.com

youtube.idialy.com

facebook.idialy.com

tiktok.idialy.com

nhom.idialy.com - group.idialy.com

trang.idialy.com - fanpage.idialy.com

 

------------------------link phụ----------------------

Lop10.idialy.com

Lop11.idialy.com

Lop12.idialy.com

giaoan.idialy.com

tracnghiem.idialy.com

bieudo.idialy.com

atlat.idialy.com

tinhtoan.idialy.com

sodotuduy.idialy.com

dethi.idialy.com


Câu 1: Nội lực là

A. lực phát sinh từ vũ trụ.

B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.

C. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

D. lực phát sinh từ bên ngoai, trên bề mặt trái đất.

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.

B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

D. nguồn năng lượng từ đại dương ( sóng, thủy triều, dòng biển,... ).

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

A. vận động tạo núi.

B. vận động theo phương thẳng đứng.

C. vận động theo phương nằm ngang.

D. vận động kiến tạo.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống ) có đặc điểm là

A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.

B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái.

B. hình thành núi lửa động đất.

C. tạo ra các hẻm vực , thung lũng.

D. làm xuất hiện các dãy núi.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/30 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thanh do kết quả của hiện tượng

A. đứt gãy.

B. biển tiến.

C. uốn nếp.

D. di chuyển của các địa mảng.

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/30 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nhà nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của

A. vận động nâng lên , hạ xuống.

B. hiện tượng uốn xếp.

C. hiện tượng đứt gãy.

D. các trận động đất.

Đáp án: A

Giải thích: Ở nhiều đảo đá tại vịnh Hạ Long thường gặp những vết lõm sâu chảy dài trên vách đá đánh dấu nước biển ở những thời kỳ địa chất xa xôi đó là dấu vết của vận động nâng lên, hạ xuống sinh ra hiện tượng biển thoái và biển tiến.

Câu 9: Dãy núi Con Voi ở tả ngạn sông Hồng được hình thanh do kết quả của hiện tượng

A. Núi lửa.

B. Uốn xếp.

C. Động đất, núi lửa.

D. Di chuyển của các địa mảng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/31 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển , đó là hậu quả của

A. Hiện tượng uốn xếp.

B. Hiện tượng đứt gãy.

C. Động đất, núi lửa.

D. Vận động nâng lên, hạ xuống.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.


Tài liệu Địa Lý miễn phí.Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
Youtube: Youtube.idialy.com

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
  1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
  2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
  3. Vật lý: vatly.HLT.vn
  4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
  5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
  6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
  7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
  8. GDCD: gdcd.HLT.vn
  9. Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8 (có đáp án): Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Phần 2)

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực?

A. Sự phân hủy chất phóng xạ.

B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Năng lượng các phản ứng hóa học.

D. Sự chuyển dịch của các dòng vật theo quy luật của trọng lực.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Vận động kiến tạo không có biểu hiện nào dưới đây?

A. Nâng lên hoặc hạ xuống.

B. Uốn nét hay đứt gãy.

C. Động đất, núi lửa.

D. Mài mòn, bồi tụ.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?

A. Xâm thực.

B. Bồi tụ.

C. Uốn nếp.

D. Nấm đá.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây không phải do tác động của nội lực?

A. Nâng lên hạ xuống.

B. Đứt gãy.

C. Uốn nếp.

D. Bồi tụ.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Lực được sinh ra bên trong của Trái Đất được gọi là

A. Lực hấp dẫn.

B. Lực quán tính.

C. Lực li tâm.

D. Nội tâm.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Vận động tạo núi là vận động

A. Nâng lên - hạ xuống.

B. Quá trình phong hóa.

C. Uốn nếp - đứt gãy.

D. Quá trình bóc mòn.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Trong các đứt gãy bộ phận trồi lên được gọi là

A. Địa tầng.

B. Địa hào.

C. Địa luỹ.

D. Cao nguyên.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá cứng sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

A. Biển tiến - biển thoái.

B. Uốn nếp.

C. Đứt gãy.

D. Hạ xuống.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo là nơi có lớp vỏ Trái Đất

A. Không ổn định.

B. Ổn định.

C. Đứng yên.

D. Khó xác định.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Các dãy núi được hình thành khi có các mảng kiến tạo

A. Dịch chuyển xô vào nhau.

B. Dịch chuyển tách dãn ra.

C. Đứt gãy và tách dãn.

D. Đứng yên không di chuyển.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Những vận động của nội lực là

A. Nâng lên - hạ xuống, uốn nếp - đứt gãy.

B. Xâm thực, bóc mòn, vận chuyển.

C. Uốn nếp - đứt gãy - bồi tụ.

D. Xâm thực, đứt gãy - bồi tụ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là

A. Độ cao của các đỉnh núi tăng lên.

B. Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi.

C. Diện tích của đồng bằng tăng lên.

D. Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động mạnh.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua:

A. Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa.

B. Hiện tượng El Nino.

C. Hiện tượng bão lũ.

D. Mưa bão và tạo núi.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là:

A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm nào dưới đây?

A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.

B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Đáp án C.

Giải thích: Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

Câu 16: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá mềm sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

A. Biển tiến - biển thoái.

B. Uốn nếp.

C. Đứt gãy.

D. Nâng lên.

Đáp án B.

Giải thích: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá mềm sẽ xảy ra hiện tượng uốn nếp còn vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá cứng sẽ xảy ra hiện tượng đứt gãy.

Câu 17: Hiện tượng biển tiến - biển thoái là vận động của vỏ Trái Đất theo xu hướng nào dưới đây?

A. Theo phương nằm ngang.

B. Theo phương thẳng đứng.

C. Bóc mòn và bồi tụ.

D. Vận chuyển.

Đáp án B.

Giải thích: Biển tiến và biển thoái có thể do tác động của hoạt động kiến tạo như tạo núi, biến đổi khí hậu như các thời kỳ băng hà hoặc chuyển động đẳng tĩnh khi băng tan hoặc bóc mòn trầm tích. Đó là các quá trình nâng lên hoặc hạ xuống trong các vận động của vỏ Trái Đất.

Câu 18 Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là

A. sự tự quay của Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.

B. sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

C. sự tự quay của Trái Đất và sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

D. sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.

Đáp án D.

Giải thích: Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.

Câu 19 Các lớp đá dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương nằm ngang với cường độ lớn đã tạo ra

A. các đồng bằng rộng lớn.

B. các hoạt động động đất, núi lửa.

C. địa lũy, địa hào, hẻm vực.

D. Nấm đá, hở hàm ếch.

Đáp án C.

Giải thích: Các lớp đá bị đứt gãy dịch chuyển ngược với nhau theo phương gần thẳng đứng hay phương nằm ngang, khi cường độ dịch chuyển mạnh sẽ tạo thành địa lũy, địa hào, hẻm vực, thung lũng,…

Câu 20: Nhận định nào dưới đây đúng nhất?

A. Địa luỹ là bộ phận sụt xuống giữa hai đường đứt gãy.

B. Dãy núi Con Voi là 1 địa luỹ điển hình ở Việt Nam.

C. Các dãy địa luỹ xuất hiện ở những nơi đứt gãy diễn ra với cường độ nhỏ.

D. Núi lửa thường tương ứng với địa luỹ.

Đáp án B.

Giải thích:

- Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang xảy ra ở những vùng đá cứng sẽ làm cho các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hay nằm ngang tạo các hẻm vực, thung lũng. Sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa lũy địa hào. Như vậy, các nhận xét A, C, D chưa chính xác.

- Ở nước ta dãy Con Voi ở tả ngạn sông Hồng là địa lũy điểm hình nằm kẹp giữa 2 đứt gãy sông Hồng và sông Chảy.

Câu 21: Địa hào được hình thành do

A. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy trồi lên

B. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh

C. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ mạnh

D. Các lớp đá dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương nằm ngang với cường độ lớn.

Đáp án D.

Giải thích: Các lớp đá bị đứt gãy dịch chuyển ngược với nhau theo phương gần thẳng đứng hay phương nằm ngang, khi cường độ dịch chuyển mạnh sẽ tạo thành địa lũy, địa hào, hẻm vực, thung lũng

Câu 22: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?

A. Địa luỹ là bộ phận trồi lên giữa hai đường đứt gãy.

B. Địa luỹ là bộ phận sụt xuống giữa hai đường đứt gãy.

C. Dãy núi Con Voi là 1 địa luỹ điển hình ở Việt Nam.

D. Các dãy địa luỹ thường xuất hiện ở những nơi hiện tượng đứt gãy có cường độ lớn.

Đáp án B.

Giải thích:

- Ở những nơi hiện tượng đứt gãy diễn ra với cường độ lớn sẽ làm cho các lớp đá bị trồi lên tạo thành địa lũy => Nhận xét A, C đúng và B sai.

- Ở nước ta dãy Con Voi ở tả ngạn sông Hồng là địa lũy điểm hình nằm kẹp giữa 2 đứt gãy sông Hồng và sông Chảy => Nhận xét D đúng.

Câu 23: Thung lũng sông nào ở nước ta được hình thanh do kết quả của hiện tượng đứt gãy?

A. Sông Hồng.

B. Sông Mã.

C. Sông Cả.

D. Sông Chảy.

Đáp án A.

Giải thích: Đứt gãy Sông Hồng là một hệ thống đứt gãy trượt kéo dài từ Duy Tây,Vân Nam (Trung Quốc) chạy dọc thung lũng sông Hồng đến vịnh Bắc Bộ. Thung lũng sông Hồng là một bộ phận thuộc đứt gãy sông Hồng.

Câu 24: Do chịu ảnh hưởng của vận động nâng lên, hạ xuống nên phần lớn lãnh thổ của quốc gia nào dưới đây nằm dưới mực nước biển?

A. Đan Mạch.

B. Thụy Điển.

C. Vướng quốc Anh.

D. Hà Lan.

Đáp án D.

Giải thích: Lãnh thổ Hà Lan trước đây là bộ phận đất liền với 3 mặt được bao bọc bởi biển Đại Tây Dương. Vận động kiến tạo đã làm hạ thấp địa hình của đất nước này và làm cho nước biển dâng cao, nhấn chìm phần lớn lãnh thổ Hà Lan (hiện tượng biển tiến). Như vậy, phần lớn lãnh thổ Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của vận động nâng lên, hạ xuống.

Câu 25: Sự phun trào mắc ma đã hình thành nên

A. các vùng đồng bằng phì nhiêu.

B. các mỏ khoáng sản ngoại sinh.

C. các mỏ khoáng sản nội sinh.

D. các vùng bán bình nguyên rộng lớn.

Đáp án C.

Giải thích: Tại các vùng có đứt gãy sâu hoặc các vùng bị xiết ép mạnh trong các vận động tạo núi, các dòng vật chất (măcma) nóng chảy trong lòng Trái Đất được đẩy ra ngoài bề mặt đất (hoặc do hiện tượng phun trào núi lửa) hình thành nên các mỏ khoáng sản nội sinh. Ví dụ: các mỏ quặng kim loại (đồng, vàng, sắt,...). Như vậy, các mỏ khoáng sản nội sinh được hình thành là nhờ kết quả của hiện tượng phun trào măcma.

Câu 26: Sự hình thành các mỏ khoáng sản nội sinh là kết quả của hiện tượng nào sau đây?

A. Phun trào măc ma.

B. Biển tiến, biển thoái.

C. Lắng đọng trầm tích.

D. Khoáng sản tự sinh ra ở trong lòng Trái Đất.

Đáp án A.

Giải thích: Tại các vùng có đứt gãy sâu hoặc các vùng bị xiết ép mạnh trong các vận động tạo núi => dòng vật chất (măcma) nóng chảy trong lòng Trái Đất được đẩy ra ngoài bề mặt đất (hoặc do hiện tượng phun trào núi lửa) -> hình thành nên các mỏ khoáng sản nội sinh. Ví dụ: các mỏ quặng kim loại (đồng, vàng, sắt,...). Như vậy, các mỏ khoáng sản nội sinh được hình thành là nhờ kết quả của hiện tượng phun trào măcma.

Câu 27: Ở nước ta, tỉnh nào xảy ra hiện tượng động đất mạnh nhất?

A. Điện Biên.

B. Sơn La.

C. Yên Bái.

D. Hà Giang.

Đáp án A.

Giải thích: Trong Tân kiến tạo, vùng núi Tây Bắc nước ta là khu vực chịu cường độ mạnh nhất của vận động tạo núi An-pơ – Himalaya, cho đến nay các hoạt động kiến tạo vẫn tiếp diễn nhưng với cường độ nhẹ hơn (chủ yếu là dư chấn). Vùng núi Tây Bắc là nơi xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Câu 28: Ở nước ta, hiện tượng động đất xảy ra mạnh nhất tại khu vực nào?

A. Vùng núi Tây Bắc.

B. Vùng đồng bằng sông Hồng.

C. Vùng núi Đông Bắc.

D. Tây Nguyên.

Đáp án A.

Giải thích: Trong Tân kiến tạo, vùng núi Tây Bắc nước ta là khu vực chịu cường độ mạnh nhất của vận động tạo núi An-pơ – Himalaya, cho đến nay các hoạt động kiến tạo vẫn tiếp diễn nhưng với cường độ nhẹ hơn (chủ yếu là dư chấn). Vùng núi Tây Bắc là nơi xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta.

Câu 29: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là

A. Lớp vỏ Trái Đất.

B. Lớp Manti.

C. Lớp nhân trong.

D. Lớp nhân ngoài.

Đáp án B.

Giải thích: Các hoạt động kiến tạo sinh ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên lớp vật chất quánh dẻo của lớp Manti. Cơ chế làm dịch chuyển các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên. Các mảng kiến tạo xô vào hoặc tách rời nhau, tại vị trí tiếp xúc này dòng vật chất bị nén ép và đẩy lên sinh ra hoạt động động đất, phun trào núi lửa.

Câu 30 Phần lớn lớp Manti cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động nào dưới đây?

A. Sóng thần, biển tiến.

B. Động đất, núi lửa.

C. Núi lửa, sóng thần.

D. Động đất, hẻm vực.

Đáp án B.

Giải thích: Các hoạt động kiến tạo sinh ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên lớp vật chất quánh dẻo của lớp Manti. Cơ chế làm dịch chuyển các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên. Các mảng kiến tạo xô vào hoặc tách rời nhau, tại vị trí tiếp xúc này dòng vật chất bị nén ép và đẩy lên, sinh ra hoạt động động đất, phun trào núi lửa.

Câu 31: Vì sao có địa hào?

A. Một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống.

B. Vận động theo phương thẳng đứng với cường độ mạnh.

C. Hiện tượng uốn nếp diễn ra với cường độ mạnh.

D. Các hoạt động phá hủy của con người tạo nên.

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân có dạng địa hình địa hào trên thế giới là do một bộ phận địa hình giữa hai đường đứt gãy bị sụt xuống hình thành nên dạng địa hình này.

Câu 32: Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam chủ yếu do tác động của

A. nội lực.

B. ngoại lực.

C. lực hấp dẫn.

D. lực li tâm.

Đáp án A.

Giải thích: Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ – Himalaya, địa hình nước ta được nâng cao trẻ hóa, cường độ nâng lên mạnh nhất ở khu vực Tây Bắc và địa hình có tính phân bậc, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam (khu vực Tây Bắc có địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước).

Câu 33: Tại sao lại có chuỗi hồ ở cao nguyên Đông Phi?

A. Vận động nâng lên.

B. Khúc uốn của sông.

C. Vùng trũng của địa hình.

D. Các vận động đứt gãy, tách giãn.

Đáp án D.

Giải thích: Hồ Lớn châu Phi hay Đại Hồ châu Phi là một chuỗi các hồ tạo thành một phần của các hồ Thung lũng Đứt gãy nằm tại và xung quanh Đới tách giãn Đông Phi. Chúng bao gồm hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới về diện tích bề mặt; và hồ Tanganyika, hồ lớn thứ hai thế giới về dung tích và cũng là hồ sâu thứ hai thế giới. Thuật ngữ Hồ Lớn cũng được sử dụng, nhưng ít phổ biến.

Câu 34: Tác động của nội lực đến địa hình nước ta là

A. Địa hình hướng tây bắc – đông nam và vòng cung.

B. Hình thành 2 vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

C. Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

D. Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất diễn ra mạnh mẽ ở vùng đồi núi.

Đáp án C.

Giải thích: Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ – Himalaya, địa hình nước ta được nâng cao trẻ hóa, cường độ nâng lên mạnh nhất ở khu vực Tây Bắc. Địa hình có tính phân bậc và thấp dần từ tây bắc xuống đông nam (khu vực Tây Bắc có địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước)

Câu 35: Vì sao có nguồn nội lực trên Trái Đất?

A. Năng lượng trong sản xuất công nghiệp của con người.

B. Năng lượng sóng, thuỷ triều.

C. Năng lượng của sự phân huỷ các chất phóng xạ.

D. Năng lượng của núi lửa và động đất.

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra nội lực trên Trái Đất là là do nguồn năng lượng của sự phân huỷ các chất phóng xạ, sự chuyển dịch và sắp xếp lại vật chất cấu tạo Trái Đất theo trọng lực.


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Thầy cô nên tự soạn để hợp với trường lớp mình dạy hơn.

Tải miễn phí tài liệu địa lý tại đây.
Giáo án theo phương pháp PTNL (phát triển năng lực) học sinh.

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé

Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang